Министерският съвет прие решение, с което назначава 25-има областни управители, ...

Министерският съвет прие решение, с което назначава 25-има областни управители,

От новите 25 областни управители - 17 бивши /> var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; { var gads = document.createElement; gads.async = true; gads.type = `text/javascript`; var useSSL = `https:` == document.location.protoc

Министерският съвет одобри решение, с което назначава 25-има регионални шефове, като от тях 17 са заемали тази служба и в предходен срок.
Николай Шушков е назначен за регионален шеф на област Благоевград . Заемал е същата служба в срока май 2021 година - януари 2022 година. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград. Шушков е дълготраен чиновник в Агенция „ Митници “. Притежава богат опит и професионални умения, добити от работа му в региона на интернационалния превоз и логистика. Бил е началник на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ ТПА “ София “ ЕАД. Висшето си обучение е приключил в Полтавския университет по стопанска система и търговия в Украйна.

Мария Нейкова ще извършва длъжността регионален шеф на област Бургас за повторно след 2021 година, когато е била на тази позиция. Тя е професор по административно право и развой и лекар на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Нейкова има богат управнически и административен опит. В срока 2001-2009 година е била регионален шеф на 24 август 2022 година Стара Загора. Автор е на доста научни писания и притежател на голям брой оценки и награди.

За регионален шеф на област Варна е назначен Марио Смърков . Същия пост е заемал от 27 май 2021 година до 24 февруари 2022 година В срока 1999 година – 2017 година извършва разнообразни длъжности, измежду които и управителни, в Национална работа „ Сигурност “, Държавна организация „ Национална сигурност “ и Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ към Министерство на вътрешните работи. През срока на работа в Министерство на вътрешните работи и ДАНС е награждаван неведнъж за реализирани високи резултати и за значителен принос при осъществяване на
служебните отговорности.

За повторно длъжността регионален шеф на област Велико Търново ще извършва Георги Гугучков . Същата служба той е заемал от май 2021 година до януари 2022 година. Завършил е НВУ „ Васил Левски “ във Велико Търново през 1980 година с подготовка офицер от Инженерни войски като магистър по „ Пътно строителство “. По-късно приключва Военната академия „ Г. С. Раковски “, както и Стратегическия курс на Генерален щаб факултет на Военната академия „ Г.С. Раковски “ с добита подготовка „ Специалист по
военнополитически и стратегически проблеми на сигурността и защитата “. От 1980 до 2001 година е на кадрова военна работа във Водоснабдителна система на България, като последната му заемана служба е била пълководец на бригада и звание полковник. Има дълготраен управнически опит в частния бранш в сферата строителството в градска среда.

Огнян Михайлов е назначен за регионален шеф на област Видин . На същия пост е бил през 2017 година и 2021 година Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ по специалността „ Управление на публичния ред и сигурност на Република България “ от Академията на Министерство на вътрешните работи. Михайлов е дълготраен чиновник на Министерство на вътрешните работи, като минава през всички равнища на професионално развиване до шеф на Регионална дирекция на вътрешните работи, ОДП и ОДМВР-Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на
Държавната организация „ Държавен запас и военновременни ресурси “ в София.

Длъжността регионален шеф на област Враца ще извършва Георги Митов . Придобива бакалавърска степен по „ Счетоводство и надзор “ от УНСС, има магистърска степен „ Финанси “ към Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий “, а по-късно приключва профилиран курс за подготовка „ Противодействие на престъпността и запазване на публичния ред “ в Академията на Министерство на вътрешните работи в София. Дълги години работи в системата на Министерство на вътрешните работи, като през 2012 година е назначен за шеф бранш „ Криминална полиция “ в районно управление (на МВР) на Министерство на вътрешните работи – Враца, а от 2015 до 2019 година е шеф районно управление (на МВР) на Министерство на вътрешните работи към ОД на Министерство на вътрешните работи във Враца. От 2019
година досега се занимава с организация и ръководство на действия, свързани с инфраструктурното строителство в частния бранш.

Кристина Сидорова е назначена за регионален шеф на област Габрово . Завършила е компетентност „ Комуникационна техника и технологии “ в Техническия университет в София и магистратура „ Стопанско ръководство “. От 2014 до 2017 година е била общински консултант в Габрово. Сидорова е била депутат в 44-ото Народно заседание. Заемала позицията заместител регионален шеф на Област Габрово в срока юни 2021 година – януари 2022 година.

За регионален шеф на област Добрич е назначен Здравко Здравков . Здравков има забележителен управнически опит в частния бранш в областта на селското стопанство, а преди този момент е бил управител в бранша на недвижимите парцели. Има добита степен магистър по две специалности от Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски “. От юни 2021 година до януари 2022 година е бил заместител регионален шеф на Добрич.

Александър Пандурски е назначен за регионален шеф на област Кюстендил . Пандурски има магистърска степен по специалността „ Радиотехника “ от Техническия университет – София. От 2013 до март 2021 година заема длъжността началник на Областна пощенска станция – Кюстендил. В срока май 2021 година - януари 2022 година е бил регионален шеф на Област Кюстендил.

За регионален шеф на област Ловеч е назначен Светослав Славчев . Завършил е Висшето военно общовойсково учебно заведение във Велико Търново. Бил е дълготраен чиновник в Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Ловеч, където в срока 2010 година – 2015 година е шеф отдел на „ Охранителна полиция “. Бил е регионален шеф на област Ловеч в срока май 2021 година – януари 2022 година

Валери Димитров е назначен за регионален шеф на област Монтана . Димитров е магистър по специалността „ Национална полиция “ от ВВОУ „ Васил Левски “ в гр. Велико Търново. От 1993 година до 2015 година е работил в системата на Министерство на вътрешните работи, като е заемал разнообразни длъжности, в това число и шеф на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи – Монтана. Бил е регионален шеф на Област Монтана в срока май 2021 година – януари 2022 година.

За регионален шеф на област Пазарджик е назначен Трендафил Величков . Завършил е компетентност „ Финанси и кредит “ в Киевски университет в Украйна. Притежава магистърска степен по „ Стратегическо управление на националната сигурност и защитата “ на Националната военна академия „ Г. С. Раковски “. Величков е бил регионален шеф на Област Пазарджик в срока 2014 година – 2016 година Има дълготраен опит в областта на публицистиката, на мобилните връзки, маркетинга и
рекламата.
Правителството назначи Людмил Веселинов за регионален шеф на област Перник . Веселинов е лекар по изкуствознание и изкуства, както и магистър по „ Книга и печатна графика “ в Националната художествена академия. Той е учител в Софийския университет. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги. От 2015 година до 2017 година Людмил Веселинов е бил член на Съвета на шефовете на Националния замък на културата ЕАД, Конгресен център – София. От 2017 година до 2021 година Веселинов е бил член
и ръководител на Съвета на шефовете на държавното строително-надзорно сдружение „ Агроводинвест “ ЕАД.

Иван Петков е назначен за регионален шеф на област Плевен . По обучение е магистър по „ Педагогика “ във Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий “, както е и бакалавър „ Социални действия “ в същото висше образователно заведение. Петков е дълготраен чиновник в системата на Министерството на правораздаването, където е заемал управителни
постове в Главна дирекция „ Изпълнение на наказванията “. Заемал е длъжността заместител регионален шеф на Плевенска област.
Ангел Стоев е назначен за регионален шеф на област Пловдив . Той е заемал същата служба в срока 2021-2022 година. Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ по специалността „ Международни стопански връзки “ от УНСС, а също по този начин е лекар по философия от Академията на Министерство на вътрешните работи – София. Дългогодишен чиновник е на НСС и ДАНС като е заемал длъжността шеф на Регионална дирекция ДАНС – Пловдив. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния
бранш. Ангел Стоев има специализации в ръководство на рецесии, противопоставяния на тероризма и стратегическо ръководство.

За регионален шеф на област Разград е назначен Драгомир Златев . Драгомир Златев е бил е зам.-кмет на община Самуил, работил е също в администрацията на Община Разград. Златев е работил в Областна работа „ Изтърпяване на наказванията “, където след конкурс е бил назначен и за шеф на службата. От 1 юни 2021 година до 1 август 2022 година е заместител регионален шеф на област Разград.
Николай Неделчев е назначен за регионален шеф на област Силистра . Завършил е ВТУ „ Ангел Кънчев “ със компетентност „ инженер селскостопанска техника “. От 1991 година до 1999 година е бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до 2015 година - кмет на същата община. От 2015 година до сегашния миг е общински консултант в община Ситово. Участва интензивно в гражданското общество посредством съдружие „ Информационен център за развиване на община Ситово “, на което е ръководител. От 2017 година работи в
частния бранш. Почетен жител е на община Ситово.

За регионален шеф на област Сливен е назначен Минчо Афузов . Същата служба Афузов е заемал в срока от май 2021 година до февруари 2022 година Преди това е бил общински консултант в Общински съвет – Сливен от 2015 година до 2017 година Дълги години е работил в частния бранш. Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ по специалността „ Международни стопански връзки “ в Стопанската академия „ Д. А. Ценов “ – Свищов.
 

Митко Михайлов е назначен за регионален шеф на област София . Притежава дълготраен административен и управнически опит, заемал е управителни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта. През 2015 година е заемал поста зам.-председател на Държавната организация за метрологичен и механически контрол, а
в срока май 2021 година – януари 2022 година е бил регионален шеф на област София. Притежава висше икономическо и юридическо обучение.

Радослав Стойчев е назначен за регионален шеф на Софийска област . В срока май 2021 година – януари 2022 година е заемал същата служба. Преди това е бил е депутат в 43-ото и 44-ото Народно заседание. През 2011 година – 2014 година е зам.-кмет на община Самоков. Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ по „ Икономика и организация на труда “ от УНСС.

За регионален шеф на област Стара Загора е назначен Иван Чолаков . Той има юридическо обучение. Има петгодишен стаж като юрист в Адвокатска гилдия – Стара Загора. Дълги години е работил в системата на Министерство на вътрешните работи, като в срока 2013 година - 2016 година е бил шеф на Областната дирекция на МВР-Стара Загора. В срока май 2021 година – януари 2022 година е заемал длъжността регионален шеф на област Стара Загора.  

На длъжността регионален шеф на област Хасково е назначен Минко Ангелов . Заема длъжността за трети път, като преди този момент е бил регионален шеф на област Хасково в срока февруари – май 2017 година, както и в срока май 2021 година – януари 2022 година Бил е депутат в 45-ото Народно заседание, както и зам.-кмет на община Хасково през 2012 година – 2014 година Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ от Висшия институт по хранителна и вкусова индустрия в гр. Пловдив.

Христо Христов е назначен за регионален шеф на област Шумен . Той е дълготраен научен учител в областта на сигурността и защитата, като все още е декан на Факултета по механически науки при Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски “. Последователно в срока 1987 година – 2011 година е работил в Министерство на защитата, Министерство на вътрешните работи и ДАНС.

Стефан Сабрутев е назначен за регионален шеф на област Смолян , като за повторно заема тази служба. Бил е също по този начин общински консултант в Общински съвет – Смолян, работил е и в частния бранш в областта на строителството. Притежава образователно-квалификационна степен „ магистър “ по „ Екология на селищни системи “ от Аграрния университет  в Пловдив.
 

Георги Чалъков ще извършва длъжността регионален шеф на област Ямбол за трети път. Работил е като шеф в частния бранш, в срока 2015 година - 2020 година е бил заместник-кмет на община Тунджа. Завършил е висшето си обучение в УНСС със компетентност „ Икономика на търговията “.
Със същото решение на Министерския съвет се освобождават от служба съответните досегашни регионални шефове.

Източник: banker.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg