Медал Георги - Новини
12 годишният Георги Дамянов от с Байкал бе отличен със сребърен

12 годишният Георги Дамянов от с Байкал бе отличен със сребърен ...

... фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).Медийни партньори на Събора са Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция.

Берлин Георги Киряков от Тополовград представи страната на европейското първенство

Берлин Георги Киряков от Тополовград представи страната на европейското първенство ...

... личната подкрепа на кмета на общината Божин БожиноВ, от когото притежава личен подарък – спортно състезателно копие "Немет", което е официално регистрирано за спортни цели.