Зелената линия и стремежът към устойчиво развитие са залегнали във

...
Зелената линия и стремежът към устойчиво развитие са залегнали във
Коментари Харесай

Бургас тръгва към зелено бъдеще: сгради с нулево потребление и ток от боклук

Зелената линия и стремежът към стабилно развиване са залегнали във всички капиталови планове на крайморската община Управлението на отпадъците е измежду огромните провокации пред локалната власт Отвъд желанието за климатично адаптивна и конкурентоспособна стопанска система, Бургас поставя приоритет и върху дигитализацията на услугите и потребление на технологиите в ръководството на града
Строителство единствено на здания с нулево ползване на сила, оползотворяване на оптимално огромна част от отпадъците и вложения в лични слънчеви мощности. Така разказа главните цели, залегнали в, зам.-кметът на града с сектор " Стратегическо развиване и екология, цифровизация и акомодация към измененията на климата " Вестна Балтина по време на срещата на бизнеса в Бургас и района, проведена от " Капитал " и извършена в.
Зелената линия и стремежът към стабилно развиване са залегнали във всички капиталови планове на крайморската община Управлението на отпадъците е измежду огромните провокации пред локалната власт Отвъд желанието за климатично адаптивна и конкурентоспособна стопанска система, Бургас поставя приоритет и върху дигитализацията на услугите и потребление на технологиите в ръководството на града
Строителство единствено на здания с нулево ползване на сила, оползотворяване на оптимално огромна част от отпадъците и вложения в лични слънчеви мощности. Така разказа главните цели, залегнали в, зам.-кметът
на града с сектор " Стратегическо развиване и екология, цифровизация и акомодация към измененията на климата " Вестна Балтина по време на срещата на бизнеса в Бургас и района, проведена от " Капитал " и извършена в.

Като съответен образец тя уточни която ще носи името " Св. Анастасия ". Намеренията на общината са постройката да е с нулево ползване на сила и лична система за оползотворяване на отпадъците.

По думите й най-голямото настоящо предизвикателство пред екипа на общината е реализацията на първата в България анаеробна апаратура за преправка на разделно събрани биоразградими боклуци. Проектът за нейното създаване се извършва в партньорство сред трите общини Бургас, Поморие и Несебър. Тя ще работи на правилото на натурален развой, при който разграждането на отпадъците се прави от специфични бактерии при цялостна неналичието на О2. Вследствие на този развой ще се получават компост и метан, от който ще се създава електричество и топлинна сила.
Реклама
" Най-голямото предизвикателство в действителност е зареждането ѝ с биоразградимите боклуци, тъй като това значи да реорганизираме цялото сметосъбиране на общината ", разяснява още Балтина и напомни, че съгласно европейските наставления от 2025-та година те би трябвало да бъдат изведени от смесения боклук, а в случай че това не бъде изпълнено, общините са застрашени от наказания, а на национално равнище - от поредна наказателна процедура.
Боклукът като суровина
Пример за поредните старания на общината в посока разделно събиране и оползотворяване на отпадъците е и партньорството ѝ с локалното поделение на един от световните водачи в производството на плочести материали от дървесина - австрийската Kronospan.

Компанията разполага с единствената система у нас за разчистване и преработване на дървесни боклуци, като потенциалът ѝ е за преправка на над 100 тона суровина годишно, а задачата е 30% от вложената дървесина да се обезпечава от дървесни боклуци.

По време на полемиката Петър Дишков, управител доставяне с дървесина в " Кроношпан България ", уточни, че индустриалната им база има внедрена технология за преработване на всевъзможни неопасни дървесни боклуци - остарели мебели, ламперия, дървесни опаковки и така нататък Към момента сдружението има подписани съглашения с над 40 общини, на които дава безплатно превозване и преработване на дървесните боклуци.
Реклама
" Първото съглашение, което подписахме през 2019 година, беше точно с община Бургас и мога да настоявам, че все още те имат най-добре построената система за разделно събиране в страната. Това несъмнено не значи, че във връзка с дървесните боклуци няма още доста какво да се желае ", разяснява Петър Дишков.

Според него напъните на локалната власт би трябвало съсредоточено да се насочат към осведомителни акции за жителите, тъй като липсва осъзнаване от тяхна страна, че прекосяването към по-зелена стопанска система и градове зависи на първо място от тях самите.

" Дървесните боклуци, които не са предадени за преработване, отиват или в печките на хората, където замърсяват въздуха, или отиват за депониране, което коства финансов запас на общините, който би могъл да се изразходва надалеч по-смислено. "
Зелена сила за бизнеса и общините
По време на полемиката, в подтекста на двата капиталови плана на община Бургас за създаване на слънчеви паркове беше обиден и въпроса за по този начин наречените - организации на жители, дребни и междинни предприятия и/или общини, които споделят, създават и употребяват сила за общо богатство. Поради недостатъци в законовата рамка, която би трябвало да регламентира активността им, на процедура в България такива не съществуват.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg