Започнала е процедура за предоставяне на концесия за добив на

...
Започнала е процедура за предоставяне на концесия за добив на
Коментари Харесай

Концесионери посягат на светилището на Асклепий в земите на манастира „Св. Св. Петър и Павел“

Започнала е процедура за даване на концесия за рандеман на инертни материали в местността „ Хайдушко кладенче “ (наречена в концесионните документи „ Ели дере “), ситуирана в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. За това сигнализира Валерия Фол на страницата си във Facebook. Местността „ Хайдушко кладенче “ е в подножието на светилището на Асклепий. Вероятно този терен е принадлежал на светилището, каквато е била практиката в древността.

В момента в Археологическия музей в гр. Пловдив има хубава галерия, отдадена на това светилище, която можете да видите до 13 април. Същевременно местността „ Хайдушко кладенче “ („ Ели дере “) е част от земите на манастира „ Св. Св. Петър и Павел “, издигнат през 13 век. Манастирът е археологически обект от национално значение и е настоящ и до през днешния ден, напомня Фол.

Валерия Фол моли шефовете на Националния институт за недвижимо културно завещание и на Регионалния исторически музей в град Пазарджик да дадат негативни мнения за даването на концесия на местността „ Хайдушко кладенче “ за рандеман на инертни материали и да не позволен унищожаването на прилежащата на светилището на Асклепий територия. Тя моли и към всички нейни сътрудници и другари да оказват напън на решението за концесия, с цел да не се допусне това безчовечие.

В деловодството на Регионален исторически музей в гр. Пазарджик е постъпило писмо от компания „ Терра вижън “ ООД, която изисква мнение от музея за съществуването на археологически обекти, намиращи се в землището на село Паталеница, община Пазарджик, околност „ Хайдушко кладенче “. Исканото мнение е във връзка подадено заявление от 24.12.2021 година към Министерство на енергетиката от същата компания за изследване на подземни благосъстояния по отношение на член 39, ал.1, т.3. от ЗПБ, откриващо произвеждане по даване на позволение за търсене и изследване на неметални потребни изкопаеми – индустриални минерали, подземни благосъстояния по чл.2., ал.1, т.2. от ЗПБ в повърхност „ Ели дере “, ситуирана в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. 
Накратко, почнала е процедура за даване на концесия за рандеман на подземни благосъстояния, желаят да отворят кариера, разясняват основателите на петиция против този акт.  
„ Нашите доводи това да не се разреши, е тъй като концесионната повърхност „ Ели дере “ включва в себе си светилище на господ Асклепий.  Вероятно този терен е принадлежал на светилището, каквато е била практиката в древността. И както се знае, че доста дребна част от светилището на Асклепий е проучена.
В научната литература е обоснована хипотезата, че евентуално най-големия тракийски град Баткунион, именуван във византийските летописи „ богат и ослепителен “, е тъкмо избраната за концесия повърхност „ Ели дере “.
Определената за концесия повърхност „ Ели дере “ е в рамките на римска цитадела „ Ташево кале “ (със статут на археологически обект от локално значение) и на античната цитадела Баткунион, която се е смятала за втора по значение след Цепина през средновековието.       
Концесионната повърхност „ Ели дере “ е част от земите  на манастира  „ Св. Св. Петър и Павел “, издигнат през 13 век. Манастирът е археологически обект от национално значение и е настоящ и до през днешния ден. 
В отговор на писмо до Министерство на културата  от 2022 година, министърът на културата се афишира за прекъсването на всевъзможен тип дейности и процедури за рандеман на инертни материали в землището на с. Ветрен дол и с. Паталеница, прецизират създателите на петицията. И напомнят, че в действителност това е третата поредна компания, която желае да отваря кариера в землищата на село Ветрен дол и село Паталеница. И в двете има още непроучвани археологически обекти. Също така  на тези територии на които желаят концесии, към момента зоолози правят мониториг по отношение на фауната. Открити са не малко предпазени животни.
Източник: spisanie8.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР