За периода от 2019 до 2021 г. разходите за временна ...

За периода от 2019 до 2021 г. разходите за временна

35% увеличение на разходите за болнични в периода 2019-2021 г.

За срока от 2019 до 2021 година разноските за краткотрайна нетрудоспособност заради общо заболяване са се нараснали с близо 35%. Вследствие на коронавирус пандемията броят на изплатените от държавното публично обезпечаване (ДОО) работни дни на лица поради гледане на болен и карантина е повишен повече от 4 пъти.

Това демонстрира разбор, оповестен в последния информативен бюлетин на Националния застрахователен институт (НОИ).

Данните включват изплатените парични компенсации при краткотрайна нетрудоспособност и краткотрайно понижена продуктивност заради общо заболяване, в това число: краткотрайна нетрудоспособност заради общо заболяване; краткотрайна нетрудоспособност заради нетрудови злополуки; краткотрайна нетрудоспособност заради гледане на болен член от фамилията и карантина; санаторно-курортно лекуване заради общо заболяване и трудоустрояване при краткотрайно понижена продуктивност заради общо заболяване.

От Национален осигурителен институт напомнят, че въведената през 2020 година и траяла през цялата 2021 година епидемиологична конюнктура в страната е наложила промени в Наредбата за здравната експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на здравната експертиза и на районните картотеки на медицинските експертизи по отношение на споразумяване въпросите с слагането на огромни групи хора в режим на карантина.

От 17 август 2021 година са основани условия за омекотен режим при издаването на болничен лист с причина " карантина ".

Въведено е изключение от общото предписание за оптималната дълготрайност на отпуска заради краткотрайна нетрудоспособност и предоставена опция за издаването му от лекуващия доктор, без значение от броя на дните във краткотрайна нетрудоспособност на лицето към съответния миг. Промяната касае и оптимално позволения брой дни отпуск заради краткотрайна нетрудоспособност от ЛКК без позволение на ТЕЛК от 180 дни без спиране и 360 дни с спиране в актуалната и две предишни години. През срока 2019-2021 година не престава наклонността на повишение на разноските на ДОО за погашение на паричните компенсации при краткотрайна нетрудоспособност и краткотрайно понижена продуктивност заради общо заболяване.

През 2021 година разноските за тези компенсации са в размер на 797 547,7 хиляди лева. и са с 204 706,6 хиляди лева. (или с 34,5%) повече по отношение на 2019 година и със 111 938,9 хиляди лева. (с 16,3%) повече по отношение на 2020 година

Увеличението на разноските за парични компенсации при краткотрайна нетрудоспособност и краткотрайно намелена продуктивност се дължи на: нарастването в броя на лицата с платени компенсации от ДОО с 29,1%, при намаляващ средномесечен брой обезпечени лица за фонд " Общо заболяване и майчинство " с почти 80,0 хиляди души за срока. Броят на лицата, на които е начислено най-малко едно парично обезщетение, е повишен с 283,2 хиляди души - от 972,9 хиляди души през 2019 година на 1 256,1 хиляди души през 2021 г.; растежа в броя на изплатените от ДОО работни дни - от 17,3 млн. дни до близо 19,0 млн. дни. Нарастването за срока е с 1,7 млн. работни дни или с 10%; повишаването на общия брой издадени през 2021 година (2 821,8 хил.) болнични листове - с 6,2% по отношение на 2020 година и с 4,1% по отношение на 2019 година (2 710,6 хил.); повишаването на общия брой издадени през 2021 година (2 346,1 хил.) болнични листове, по които има заплащане от ДОО - с 6,7% по отношение на 2020 година и с 13,8% по отношение на 2019 година (2 061,3 хил.); растежа на среднодневния размер на паричните компенсации при краткотрайна нетрудоспособност и краткотрайно понижена продуктивност заради общо заболяване - от 34,36 лева. дневно през 2019 година на 42,03 лева. през 2021 година, или с 22,3%.

Общо заявените от работодателите като изплатени на обезпечените от тях лица работни дни във краткотрайна нетрудоспособност (общо за всички причини) нарастват от 5,6 млн. работни дни през 2019 година до съвсем 5,9 млн. работни дни през 2021 година

За проучвания срок повишаването е с 289,9 хиляди работни дни или с 5,2%. През 2020 година е регистрирано едва намаляване на изплатените работни дни от шеф с 1,7% по отношение на 2019 година, което се дължи главно на обстоятелството, че през годината понижава общият брой на обезпечените лица във фонд " Общо заболяване и майчинство " - от 2 615,6 хиляди обезпечени лица през 2019 година (средномесечно) до към 2 490,9 хиляди обезпечени лица през 2020 година и 2 535,6 хиляди обезпечени лица през 2021 г.

Източник: lupa.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg