Всяка година в България се увеличава броят на децата със

...
Всяка година в България се увеличава броят на децата със
Коментари Харесай

Увеличава се броят на децата със СОП

Всяка година в България се усилва броят на децата със специфични просветителни потребности, регистрират от просветното министерство. Става дума за възпитаници със усложнения в образованието и дефицити в развиването. Много от тези деца остават без поддръжка, поради неналичието на ресурсни учители и финансова помощ от страната, предава Народоосвободителна въстаническа армия.

Децата със специфични просветителни потребности се усилват и през актуалната образователна година са над 27 хиляди. Липсата на квалифицирани експерти не престава да е главен проблем. За цялата страна те са малко над 5 500 - като са съсредоточени най-много в огромните градове. Така хиляди деца със СОП не съумяват да завършат наложителното образование до 16-годишна възраст, демонстрира разбор на администрацията на националния омбудсман Диана Ковачева. Причината - малко от тях имат опцията за спомагателна поддръжка от помощници на учителя, поради липса на финансови средства.

Анализ на омбудсмана демонстрира, че 10 000 деца със СОП и с увреждания са отвън просветителната система, 70% от детските градини и учебните заведения нямат построена налична среда, учителите са неподготвени за работа със специфични деца в обща класна стая. Специалистите приканват за незабавни ограничения, с цел да се усъвършенства средата и тези деца да намерят поддръжка.

„ Да бъдат основани пространства в учебните заведения и в детските градини, в които тези деца да влизат. Да бъдат приспособени пособия, учебници за потребностите на тези деца, те да имат повече часове в учебно заведение, с цел да могат фактически да бъдат част от просветителната система ”, прикани и националният омбудсман Диана Ковачева.

Стъпка към смяна към този момент е направена, съобщи просветителният министър. От следващата година бюджетът за приобщаващо обучение е повишен със 7%, а задачата - откриване на повече работни места за психолози и логопеди.

„ През последните години огромна част от учебните заведения се ориентират към образуване на свои ресурсни екипи в самото учебно заведение, които да работят с децата със СОП. Но към момента съществуват и такива, които употребяват експертите от районните центрове. Може би през идната година една от главните задания във от ден на ден учебни заведения да се разкриват места за подобен вид експерти ”, сподели Галин Цоков.
Източник: lupa.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg