Всички детски площадки за игра в София са описани, систематизирани ...

Всички детски площадки за игра в София са описани, систематизирани

София има близо 1800 детски площадки

Всички детски площадки за игра в София са разказани, систематизирани и следва да бъдат обновявани. Това става факт посредством тактиката, създадена от общинското дружество " Софияплан ". 

Стратегията " София играе " задава нова посока за местата за игра в Столичната община, тяхното основаване, акомодация и поддръжка. Разработена е от мултидисциплинарен екип, в разговор с районните администрации, просветителни институции, външни специалисти, неправителствени организации. Документът е оповестен в уеб страницата на " София проект " и препоръчан за разглеждане от Столичния общински съвет. 

Анализирани са пространственото систематизиране на местата за игра, отговорностите, положението на обектите, собствеността на терените. Разгледани са демографското покрите, взаимоотношението с околната среда, както и пешеходната досегаемост до тях. Целта е основаване на привлекателни места за всестранно развиване на децата и младежите, като в процеса се включва построяването на устойчиви локални общности, учредени на съгласие, взаимопомощ и поддръжка.

Данните демонстрират, че на територията на София има близо 1800 места за игра, което е в пъти повече от тези в Копенхаген или Виена. Оценката демонстрира, че този брой е както благосъстояние за общината, по този начин и забележителна финансова отговорност. Сегашното положение на огромна част от площадките не е приемливо, само че и ресурсите за поддържка и възобновяване са незадоволителни. 

Местата за игра и грижата за тях следва да се премислят, тъй че да дават отговор на потребностите на дребни и огромни, да разрешават качествено осъществяване и поддръжка, да имат отмерено териториално систематизиране.

Източник: bnr.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg