Въпросът за автоматизирано получаване на данни за остри респираторни заболявания

...
Въпросът за автоматизирано получаване на данни за остри респираторни заболявания
Коментари Харесай

Проф. Хинков: Методът за събиране на данни за грип и ОРЗ е доказал ефективността си

Въпросът за автоматизирано приемане на данни за остри респираторни болести (ОРЗ) и грип от Националната здравно-информационна система (НЗИС) към районните здравни инспекции (РЗИ) за потребностите на надзора е обсъждан, като са обрисувани няколко проблематични области за реализиране на този метод. Основна измежду тях е софтуерната съгласуемост на обособените платформи, за което е нужна напълно нова система за обработка на данните, нужни за разбора на информацията, със надлежно финансиране и време за осъществяване, както и образование на лекарите. В добавка, заместването на в този момент потребления така наречен „ сентинелен способ “ с автоматизирано преместване на данни не е лишено от риск от допустима дисторция на данни.

Това споделя министърът на опазването на здравето проф. Христо Хинков в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ доктор Александър Симидчиев.

Д-р Симидчиев пита какво пречи събираната в този момент информация изчерпателно и непосредствено да се получава в РЗИ/НЦОЗА от НЗИС, където тя е съответно попълвана от всички общопрактикуващи лекари и декларира, че съгласно него това би подобрило доста представителността, точността и навременността на получената информация, както и биха могли да се основат логаритми за автоматизирана оценка и обществено показване, с което да се освободи времеви запас за по-належащи действия във всички РЗИ. По думите му това в допълнение би икономисало и време на общопрактикуващите лекари, ангажирани в този момент с даването на тази информация, което те биха могли да влагат за действия по обслужване на пациентите си.

В отговора си министърът показва, че сега в България надзорът на острите респираторни болести и грипа се прави посредством така наречен сентинелен контрол. „ Сентинелният способ е общопризнат във всички европейски страни, употребява се интензивно, като е потвърдил преимуществата си и успеваемостта си спрямо другите способи “, отбелязва проф. Хинков.

Той споделя още, че системата за събиране и анализиране на данни за заболеваемостта от грип и ОРЗ действа от 2007 година, като в нея са внедрени модерни способи за епидемиологичен контрол, а в сходство с новите условия на СЗО и Европейския център за предварителна защита и надзор на болесттите осведомителната система е обновена няколко пъти.

„ През годините сентинелният контрол се оказа ефикасен, наличен за специалисти и обществото и потребен за управнически решения “, акцентира здравният министър, като прибавя, че въпросът за преимуществата на сентинелната по отношение на популационно основаните системи за контрол са разисквани на интернационално и европейско ниво.

„ На този стадий в НЗИС няма създадена функционалност за обработка на нужните данни от амбулаторните листове, въведени от общопрактикуващите лекари, включени в сентинелния контрол, както и не е обезпечен достъп на РЗИ до такава справочна система.

При основаването на нужните функционалности ще се подхващат дейности от страна на Министерство на здравеопазването за актуализация на събирането на данни за потребностите на сентинелния контрол “, споделя още проф. Хинков.

С въпроса на доктор Симидчиев можете да се запознаете, а отговора на министъра вижте.
Източник: zdrave.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР