В сряда служебното правителство ще реши за българската позиция на ...

В сряда служебното правителство ще реши за българската позиция на

Позицията на кабинета за цената на енергията на Европейския съвет ще е ясна в сряда

В сряда служебното държавно управление ще взе решение за българската позиция на идния Европейски съвет, който ще прегледа тематиката на високата стойност на енергията и ограниченията за решение на казуса. Това обяви служебният министър председател Стефан Янев на полемика по тематиката.

" Регулаторните ограничения на Европейската комисия, които бяха оповестени предходната седмица, касаят точно битовите консуматори, т.е. ние по самостоятелен проект си имаме обособена писта и тази обособена писта ще бъде в основата на решаването на Министерски съвет, което ще приемем в сряда, поради идният съвет и за което екипите към този момент работят. Как ще наподобява това решаване, ще го коментираме в сряда, когато бъде признато ".

Основен казус за България е високата стойност на катарама за бизнеса. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев предизвести, че обстановката за бизнеса е изключителна и са нужни изключителни ограничения.

Над 600 хиляди клиенти заплащат 4 пъти по-високи сметки спрямо предходната година и те би трябвало да получат незабавна отплата:

" Трябва да се уплашим, с цел да действаме адекватно. Бързата мярка, която оказва помощ на всички, в това число на електроинтензивния бизнес, е тази-компенсиране с надвзетото, които пари-това в България преимуществото, шансът, хубавото е, че те са тук, те не са платени за газ в чужбина. Те са свръхпечалби и свръхприходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система и в Бюджета като свръхприход от Данък добавена стойност ".

Служебният министър на енергетиката Андрей Живков напомни, че от началото на ноември влиза в действие променената методика на стойността на снабдител от финална инстанция. 

" Което в действителност ще остави едни действителни пари във компаниите, които не са си намерили снабдител на електрическа енергия. Тези компании не са по никакъв начин малко-256 000, тъй че това е един действителен резултат, който би трябвало да има от 1 ноември, когато тази методика влезе в действие ".

Източник: bnr.bg