Според закона в България, правото на парично обезщетение за безработица

...
Според закона в България, правото на парично обезщетение за безработица
Коментари Харесай

Срокове и ограничения при обезщетението за безработица

Според закона в България, правото на парично обезщетение за безработица се дава на лица, за които са импортирани или дължими осигурителни вноски във фонд " Безработица " за интервал от минимум 12 месеца през последните 18 месеца преди преустановяване на обезпечаването. Това значи, че лицата, които са работили и са плащали осигурителни вноски, имат право да получат поддръжка при положение на безработица.

Паричното обезщетение за безработица е от значително значение за подкрепяне на лицата, които са изправени пред безработица, да покрият своите съществени потребности, до момента в който те търсят нова работа. Системата за обезщетяване на безработицата е основана за да обезпечи обществена сигурност и непоклатимост за индивидите в обществото, които краткотрайно са без работа.

В сходство с българското законодателство, с цел да бъдат приети за безработни и да получат парично обезщетение, лицата би трябвало да дават отговор на няколко условия.

Първо, да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта. Това изисква лицата да се записват в способния орган за заетостта и да потвърдят своя незает статус, предоставяйки нужната документи и информация. След това е належащо да потвърдят, че не получават пенсия за застрахователен стаж и възраст, т.е. не би трябвало да са придобили право на пенсия за застрахователен стаж и възраст в България или в друга страна. Също по този начин, че не получават пенсия за застрахователен стаж и възраст в понижен размер или професионална пенсия. Накрая, да отговорят на изискването, че не упражняват трудова активност, подлежаща на наложително обезпечаване.

Лицата не могат да бъдат получатели на парично обезщетение за безработица, в случай че работят по контракт, за който е належащо наложително обезпечаване, или в случай че са независимо заети и не са внесли осигурителни вноски.

 

Паричните компенсации за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, идващ този, за който се дължат, за период, избран съгласно продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били обезпечени за безработица, за времето след 31 декември 2001 година, както следва:

- до 3 години трудов стаж – 4 месеца;

- от 3 години и 1 ден до 7 години – 6 месеца;

- от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца;

- от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца; над 15 години – 12 месеца.

Изключения отвън тази рамка се ползват за безработните лица, чиито правни отношения с работодателя са прекъснати по тяхно предпочитание или с тяхно единодушие, както и за тези, които са били дисциплинарно уволнени. Това включва обстановки, когато служащият напуща работата непринудено или по взаимно единодушие с работодателя, както и случаите, когато работодателят е заставен да уволни служащия заради негово отговорно държание.

В такива случаи безработните лица нямат право на цялостното парично обезщетение за безработица, както е планувано по общите правила. Времето на компенсацията е в понижен размер. Ако не започнете нова работа и се регистрирате в Бюрото по труда като незает, ще получавате минималния размер на паричното обезщетение за безработица в размер на 18 лв. за период от 7 месеца.

Правото на парично обезщетение за безработица е значим инструмент за отбрана на обществените права на жителите и за подкрепяне на техния финансов статус по време на интервали на безработица. Осигуряването на такива ограничения е от значително значение в опитите за справяне с икономическите и обществените провокации, пред които се изправят обществата в актуалния свят.

 
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР