София. През годините на Прехода масово се отнемаха и продаваха

София. През годините на Прехода масово се отнемаха и продаваха ...

Николай Велчев, БСП-София: Една от причините българските деца да са неграмотни е отнемането и продаването на сгради от училища и детски градини


София. През годините на Прехода масово се отнемаха и продаваха недовършените или действащи сгради от училища и детски градини. Това е и една от причините децата на София и България към момента да са неграмотни. Това каза общинският съветник от „БСП за България“ Николай Велчев по време на заседание на Столичния общински съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„Искам да припомня, че дясното управление на София през годините на Прехода изключи като приоритет образованието на подрастващите в града. В тази връзка изразявам несъгласието си с предложението на колегите да бъде проведена процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижимия имот, находящ се в кв. „Лозенец“, физкултурен комплекс и актова зала към 21 СУ „Христо Ботев“. Това е съзнателен втори или трети опит от страна на мнозинството от ГЕРБ в Столичен общински съвет да се отнеме съществуваща материална база от 21 СОУ и да бъде предоставена на частни лица. През годините на Прехода масово се отнемаха и продаваха недовършените или действащи сгради от училища и детски градини. Това е и една от причините децата на София и България към момента да са неграмотни. Бъдещето и просперитета на държавата ни през следващите 15 - 20 години ще се осланя на сега подрастващите, които трябва да образовани и висококвалифицирани, а не да са евтина необразована работна ръка. За да се постигне тази цел на учащите се е наложително да им предоставим много добре материя. Трябва да наваксаме загубеното от предходните 30 години. В момента фактическото състояние на съществуващия строеж конструктивно притежава необходимата коравина за нормална бъдеща експлоатация, за поемане на вертикалните и хоризонталните натоварвания от експлоатационните товари и сеизмичните въздействия. През последните години половината конструкция бе съзнателно разрушена, за да се окупира от частни интереси. Това, че тази част безотговорно е била унищожена от материалната база 21 СУ „ Христо Ботев“ не може с лека ръка да ни накара да учредяваме безвъзмездно право на строеж на някой си заинтересован частен инвеститор. Наложително е да положим усилия да бъде достроена и надстроена останалата част с общински средства, за да я превърнем в модерна и добре оборудвана материална база, отговаряща на европейските изисквания“, каза още той.

„Строежът може да бъде използван по предназначение и може да бъде престрояван и надстрояван, за което има констативно становище. Възпитаниците на 12 СУ работят успешно по европейски програми, за което получават високи постижения и оценки. Актовата зала на първия етаж може да се ползва от учащите, като представят постиженията си на обществото и на други и училища св София. Училището може да отдава тази зала под наем за културни изяви, изложби, литературни четения, нови книги на български автори, камерни концерти и други и да получава съответно доходи – т.е. да се самоиздържа. Редно е да се предвиди бюджет за бъдещо строителство от Столична община, а не от частни лица. Призовавам колегите общински съветници да отхвърлим предложението на колегите вносители“, поясни Велчев.

Източник: focus-news.net