Шумен. Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите

Шумен. Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите ...

Експерти на РИОСВ - Шумен извършиха проверка по сигнал за „фекално езеро“


Шумен. Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“ в шуменския квартал „Дивдядово“ във връзка с публикации в електронни медии за „наличие на езеро от фекалии, заради преливаща помпена станция“. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Шумен. При проверката не е констатирано наличие на наводнена територия, но е установено преливане на отпадъчни води от черпателния резервоар по бетонираната част на площадката на Канализационната помпена станция в кв. „Дивдядово“. Тези води, които са два потока от битово-фекалните отпадъчни води от кв. „Дивдядово“ и дъждовни води, се събират в околовръстната бетонова канавка и се изливат в яз. „Соара“.

Взети са общо четири водни проби. Три по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от повърхностни води и една от отпадъчни води, по заявка на РИОСВ - Шумен.

В хода на проверката, с писмо от „ВиК-Шумен“ ООД информират регионалната екоинспекция и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за възникнала аварийна ситуация на помпената станция.

Дадено е предписание на „ВиК – Шумен“ ООД да бъде преустановено изтичането на отпадъчни води към язовир Соара. В срок до края на деня да се отстрани аварията, а в рамките на един месец да се предвиди техническа възможност за отвеждането им, в случай на аварийна ситуация, до Пречиствателната станция за отпадъчни води в Шумен.

Източник: focus-news.net