Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знацис

...
Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знацис
Коментари Харесай

Въвеждат шест нови пътни знака в страната

Регламентират се условията за използването и визуализацията на електронни знаци с изменящи се известия по пътищата в страната. Те ще са 5 вида, според от позволената оптималната скорост на пътя, в чийто обсег се слагат – автомагистрали и скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища отвън обитаеми места или на пътища от първостепенната улична мрежа в обитаеми места. Въвеждат се и условия към експлоатационните индикатори за видимост на пътните знаци с изменящи се известия, оповестиха от Министерството на районното развиване и благоустройството (МРРБ).

Регулацията е написана в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци, одобрена от министъра на районното развиване и благоустройството, взаимно с министъра на превоза и известията и министъра на вътрешните работи . Нормативният акт резервира устойчивостта при използване на правилата за сигнализиране на пътищата, въведени с Виенската спогодба за пътните знаци и сигнали от 1968 година и Европейското споразумение към нея.

По този метод се унифицират знаците в страните от Европейски Съюз.

С обновената разпоредба се хармонизират актуалните европейски стандарти за неподвижно закрепените пътни знаци . За задачата България е проучила използването на европейския стандарт EN 12899-1 в 15 европейски страни, измежду които Германия, Франция, Финландия, Швейцария, Гърция и други в това число националните условия, които дефинират по повод назад отражение, координати на цветност и коефициенти на бляскавост на фолиата.

Това ще усъвършенства качеството на настоящата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в придвижването и по-специално на велосипедистите, водачите на самостоятелно електрическо транспортно средство и на пешеходците, а задачата е повишение сигурността на придвижване и сигурността.

С наредбата се вкарват 6 нови пътни знака, които ще указват и контролират придвижването по пътищата. Новите пътни знаци са от разнообразни групи.

В група „ Г “ се вкарват знак Г14б „ Край на наложителен път единствено за велосипедисти “, Г15б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци “ и Г16б „ Край на наложителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “. С тях ще се отбелязва краят на деяние на пътните знаци Г14а „ Задължителен път единствено за велосипедисти “, Г15а „ Задължителен път единствено за пешеходци “ и Г16а „ Задължителен път единствено за пешеходци и велосипедисти с указано място на придвижване “.

В група „ Д “ се вкарва нов знак Д28 „ Паркирай и пътувай “, който ще се употребява за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и са премине към превоз от постоянните линии за публичен транспорт на пасажери. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група Ж се вкарват знаци в помощ на велосипедистите - Ж25.1 „ Номер на велосипеден маршрут по интернационалната подредба “ и Ж25.2 „ Номер на велосипеден маршрут по националната подредба “. Те ще се слагат за обозначаване на номера на велосипедни направления, включени в туристически и велосипедни карти за разпространение на велосипедния и различния туризъм.

 пътни знаци

пресцентър, Министерство на регионалното развитие

Източник: struma.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР