Прокуратурата получи антинаградата “Катинар“ за институция, която най-редовно не изпълнява ...

Прокуратурата получи антинаградата “Катинар“ за институция, която най-редовно не изпълнява

Прокуратурата с антинаграда Катинар за най-непрозрачна институция в държавата

Прокуратурата получи антинаградата “Катинар “ за институция, която най- постоянно не извършва отговорностите си по Закона за досег до социална информация (ЗДОИ) и жестоко нарушава правата на жителите . “Призът “ се връчава всяка година на 28 септември под егидата на “Програма Достъп до информация “, която проведени честванията в Деня на правото на социална информация.

Втората антинаграда е “Вързан ключ “ за най- комичен или неуместен отвод за даване на обществена информация. Тя отиде при Държавен фонд „ Земеделие “ . В отговор на казус на жител ДФЗ по едно и също време показва линк към търсената информация, до момента в който в това време се споделя , че достъпът до данните се отхвърля .

В “Деня на правото да знам “ се връчват и позитивни награди.

Почетната премия за повсеместен принос за достъпа до социална информация бе връчена посмъртно на Юлиян Чолаков от варненската неправителствена организация СОПА. Чолаков умря от Covid-19 през предходната година.