Повечето хора имат сериозен страх от отхвърляне. Никой не иска

...
Повечето хора имат сериозен страх от отхвърляне. Никой не иска
Коментари Харесай

Страх от отхвърляне – същност, признаци и влияние върху нас

Повечето хора имат сериозен боязън от отменяне. Никой не желае да бъде отхвърлен. Независимо какво вършиме в живота си, дали се срещате с хора или кандидатствате за работа, неизбежният боязън от отменяне постоянно си проправя път към вътрешността на главата ви, гризейки всякаква, която може да имате.

Това е натурален боязън, който в някаква степен изпитва всеки, даже и най-уверените измежду нас. Това е просто реакция на тялото ни, с цел да се защищити от прочувствени вреди. Знаем, че отхвърлянето боли, и не бихме желали нищо повече от това в никакъв случай да не ни се постанова да го изпитваме. Но това просто не е реалистично. Истината е, че животът е изпълнен с отменяне. Всички ние би трябвало да се оправяме с него, без значение какъв брой мощен е страхът ни. Да предположим обаче, че вашият боязън от отменяне е прекомерно огромен и се трансформира в голям проблем в живота ви. В подобен случай има разнообразни неща, които можете да извършите, с цел да заглушите отрицателните мисли.

За да разберем какво е боязън от отменяне, би трябвало да сме наясно първо какво съставлява самото отменяне?

Когато някой е отритнат, той е изключен от обществени взаимоотношения или взаимоотношение. Макар че нормално го свързваме с взаимоотношенията, можем да бъдем отхвърлени и за неща като намиране на работа. Дори тогава индивидът, който ви е интервюирал, ви отхвърля, като не ви наема на работа. Отхвърлянето може да бъде интензивно или пасивно. Ако е интензивно, ще се употребяват държания като тормоз, насмешки, наричане с имена или афектиран език. Ако обаче е пасивно, то може да докара до безмълвно отношение или просто до игнориране на лицето. Накратко, отхвърлянето е неприемане от обществото. То е неналичието на чувство, че другите желаят да ни включат в живота си. Преди всичко отхвърлянето води до в индивида, който е отритнат. То може да породи възприятие на неприязън, меланхолия, отдръпване, горест или даже ревнивост.

Когато изпитвате боязън от отменяне, ще се чувствате нервни и обезпокоени от опцията някой да ви отреже. Това може да се отнася за работа или покана за среща. Съществуват безусловно безкрайни сюжети, при които човек може да бъде отритнат. Въпреки че множеството хора не обичат да бъдат отхвърляни, всички ние имаме разнообразни равнища на активност, когато става въпрос за страха от това. За някои той е безусловно осакатяващ и изменящ живота им дотам, че те на процедура заобикалят живота въобще. За други това е единствено за миг, след което те свиват плещи и не престават живота си. Ако страхът ви от отменяне е толкоз мощен, че въздейства отрицателно на живота ви, това е проблем и би трябвало да се научите по какъв начин да го преодолеете.

Защо се опасяваме от отменяне?

Чудили ли сте се в миналото за какво отхвърлянето е толкоз неприятно? Всичко е почнало още в древността. Хората са обществени животни. От момента на раждането си до деня на гибелта си ние постоянно ще копнеем за компанията на своите събратя. Да бъдеш част от група в миналото е било по-необходимо и значимо, в сравнение с в този момент. са били изграждани и поддържани от групата. Почти невероятно е било един човек самичък да събира храна и да се пази.

Вместо това групата е била тази, която е давала опция на всички да оцелеят. Ако се отделите от групата си, сигурно ще умрете. Следователно у хората са заложени както потребността да принадлежат, по този начин и инстинктът за отбягване на болката, тъй че сме склонни да заобикаляме отхвърлянето. В резултат на това естественото ни държание на свързване ни подготвя да търсим и да сътворяваме нови взаимоотношения. Това може да е нещо толкоз обикновено като да помогнем на чужд, който едвам познаваме, или нещо по-дълбоко като влюбване. Като се има поради, че обичаме компанията на други хора, ние естествено желаеме да принадлежим и не бихме желали да бъдем отхвърлени. Отхвърлянето значи да бъдем изключени, да бъдем откъснати от общуването с другите или просто да бъдем „ нежелани “.

Това постоянно е един от най-големите страхове на човек. Човек би направил всичко допустимо, с цел да не бъде отритнат. Вашият боязън от отменяне е една от главните движещи сили, които оказват въздействие върху общественото държание, метода, по който възприемаме себе си, и метода, по който сътворяваме нови взаимоотношения., обвързван с отхвърлянето, може да промени или унищожи възприемането ни на този въпрос. Например човек, който е бил мощно отритнат, може да бъде травмиран и да развие възприятие на неустановеност и боязън от отменяне. Да не бъдеш определен за нещо или от някого, което в действителност искаш, е тежко. Това може даже да ви накара да започнете да мислите, че казусът е във вас, а не в тях. Това е постоянно срещано държание след отменяне и намирането на мотивацията и духа ви още веднъж може да бъде сложен развой.

Трябва да отделите време, с цел да проучите обстановката, с цел да се поучите от нея и да израснете. Това ви дава опция да извършите промени, където е належащо, и да станете по-сигурни с индивида, който сте, тъй че идващия път отхвърлянето да не ви хвърли в подобен смут. Въпреки че отводът за среща или да ви покачат в служба не са обстановки на живот и гибел, мозъкът ви към момента реагира по този начин, като че ли са такива. Ето за какво се чувствате толкоз изгубени и обезверени, когато сте отхвърлени. Всеки има боязън отменяне в някаква степен, само че несъразмерният боязън от отменяне ни кара да възприемаме нездравословно държание, с цел да го избегнем.

 боязън от отменяне Страх от отменяне

Ето някои от главните аргументи, заради които хората биха създали всичко допустимо, с цел да избегнат отхвърлянето.

Хората се опасяват от отменяне, тъй като се усещат неприятно

Никой не желае да премине през срама, разочарованието и самооспорването, които се случват, откакто бъде отритнат. Когато сте отхвърлени за първи път, първото нещо, което си задавате, е: „ Защо? “. Дали е поради външния ви тип? Начинът ви на обличане? Начинът, по който говорите? Това са някои от въпросите в главите на хората със боязън от отменяне.

Хората имат боязън от отменяне, тъй като то понижава самооценката ви

Ако бъдете отхвърлени от някого, сте склонни да гледате отрицателно на себе си. Отхвърлянето ви кара да мислите, че сте несъответстващи или непривлекателни за другарство. За разлика от това приемането и утвърждението покачват нашето его и убеденост. Ако желаете да получавате похвали и сте привикнали с сходно отношение, то един неприятен миг несъмнено може да се отрази зле на вашето самочувствие. Това ще ускори вашия боязън от отменяне, тъй като към този момент ще знаете какъв брой неприятно е това възприятие.

Отхвърлянето значи да си самичък

Получаването на отменяне поражда у индивида концепцията, че е самичък. Никой не желае да бъде изолиран, тъй че естествената реакция на човек на отхвърлянето е да го заобикаля. Това може да бъде признато кат изменничество, а с развиването на боязън от отменяне може да стигнете до депресивни положения.

 Страх от отменяне – същина, признаци и въздействие върху нас

Причини за страха от отменяне

Както обсъдихме по-рано, нашият боязън от отменяне е твърдо заложен в мозъка ни за оцеляване. Нивото, на което изпитваме този боязън, може да е било основано в ранното ни детство според от това какъв брой отхвърлени сме се чувствали от родителите си и други близки хора. Но има някои общи аргументи за боязън от отменяне, които са сходни за всички нас.

Кариера/бизнес

Кариерата на човек е доста значима, тъй като това е методът, по който той изхранва себе си и фамилията си и по който слага покрив над главите си. Тя е нашата избавителна линия. Без да печелим пари, може да умрем от апетит. Отхвърлянето на опция за работа или уволнението от актуалната работа може да провокира у индивида доста паники и страхове. Това значи да бъдете отхвърлени както в професионален, по този начин и в персонален проект. Отхвърлянето им може да засегне освен тях, само че и фамилията им. За това човек желае да резервира работата си и да се развива в нея в случай че това е допустимо. Конкурентната среда на актуалния бизнес значително е развила боязън от отменяне в чиновниците и те желаят да имат постоянна работа, с цел да нямат проблеми във финансов аспект.

Социални обстановки

Тъй като човешкият инстинкт е да бъдеш признат като част от обществена група, това безспорно би било причина за боязън от отменяне. Виждаме това на всички места, изключително при явлението напън от страна на връстниците. Социалният напън от страна на връстниците ви може да ви накара да вършиме неща, които нормално не бихте създали. Хората се поддават на това държание, тъй като не желаят да бъдат отхвърлени от своята обществена група. Този боязън от отменяне може да се види най-много в ученическите години, където всеки се стреми да бъде видян и да е част от ядрото и измежду най-популярните деца.

Връзки

Ние освен желаеме да бъдем част от обществена група, само че и имаме надълбоко предпочитание да имаме прочувствено интимни връзки с обособени хора, изключително сантиментални. Често срещан е боязън от отменяне във връзка. Никой не обича да бъде разкъсван, изключително когато не желае да се разделя с някого. Повечето хора имат възприятието, че това е персонална засегнатост и че нещо не е наред с тях.

Нови другарства

По-лесно е да се придържате към хората, които към този момент познавате, тъй като те към този момент са ви отхвърлили. Ето за какво за някои хора е толкоз мъчно да се изложат на показ и да се срещнат с нови хора. Когато се запознавате с нови хора, има доста незнайни. Вие не ги познавате, а те не познават вас. Тази неустановеност може да попречи на хората да се пробват да развиват нови другарства.

Източник: happywoman.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР