Поради зачестилите случаи на коклюш и морбили през последните седмици

...
Поради зачестилите случаи на коклюш и морбили през последните седмици
Коментари Харесай

Календар на ваксините – кои са задължителните имунизации и реимунизации

Поради зачестилите случаи на коклюш и морбили през последните седмици тематиката за имунизирането е все по-актуална. Особено при децата и бебетата. Съгласно Имунизационния календар на България се организират наложителни профилактични имунизации и реимунизации на избрана навършена възраст, показват от Здравното министерство.

Имунизации

► Всички новородени се ваксинират с ваксина против хепатит Б през първите 24 часа от раждането и с ваксина против туберкулоза (БЦЖ) от 48-ия час след раждането до изписването им от родилния дом

от втори, трети и четвърти месец децата се имунизират против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце вид Б инфекции и пневмококови инфекции , както и против хепатит Б, в случай че имунизацията против хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина

► в случай че хепатит Б имунизацията не е в състава на многокомпонентна ваксина , втора доза се ползва от първия месец и трета доза от шестия месец

► имунизацията против пневмококови инфекции на третия месец не се ползва при децата, родени след 31 декември 2019 година

► сред 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се слага БЦЖ ваксина след негативна туберкулинова проба

► от тринадесетия месец децата се ваксинират с комбинирана ваксина против морбили, рубеола и паротит

 enlightened
Реимунизации

► от дванадесетия месец - реимунизация против пневмококови инфекции , само че не по-рано от 6 месеца след: използване на третия банкет при децата, родени преди 01.01.2020 година и втория банкет при децата, родени след 31.12.2019 година

► от шестнадесетия месец - реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце вид Б инфекции, само че не по-рано от 12 месеца след използване на третия банкет

► на 6 година възраст - реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит

► на 7 година възраст - реимунизация против туберкулоза на лицата с негативна туберкулинова проба

► на 12 година възраст - реимунизация против морбили, рубеола и паротит и и против дифтерия, тетанус, коклюш

► на 17 година възраст – реимунизация против тетанус и дифтерия

► при навършване на 25 години, както и на всеки 10 години по-късно - реимунизация против тетанус и дифтерия

При всички здравноосигурени лица с определен персонален доктор наложителните имунизации и реимунизации се правят от персоналния доктор след обзор в деня на имунизирането и са безвъзмездни за пациента.

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на персонален доктор, наложителните имунизации и реимунизации могат да бъдат осъществени гратис в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна ревизия на територията на регионалните градове, показват от Здравното министерство.

 enlightened
Препоръчителни имунизации

Освен наложителните, съществуват и така наречен целесъобразни имунизации. Те се правят по избор на пациента против възнаграждение. Прилагат се на пътуващи в райони, в които съществува нараснал риск от заразяване с избрани ваксинопредотвратими инфекции; в райони, ендемични за дадените заболявания; на лица в неимунизационна възраст с съпътстващи болести и нараснал риск от заразяване, и други

Тук се включват ваксини против хепатит А, хепатит Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта тресчица, ваксина против дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с понижено антигенно наличие на дифтерийната съставния елемент, против морбили, паротит, рубеола, против варицела, против менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус вид Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и други, допълват от Министерство на здравеопазването.

Ваксините против COVID-19 и използването им са безвъзмездни за популацията, без значение от здравноосигурителния статус на лицата.
Източник: novinite.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР