Оборотът в търговията на дребно в България продължава да расте.

...
Оборотът в търговията на дребно в България продължава да расте.
Коментари Харесай

Оборотите в търговията на дребно в България растат

Оборотът в търговията на дребно в България не престава да пораства. През октомври е записано нарастване от 1% по отношение на предходния месец .  Оборотът в търговията на дребно нараства с 3.1% по отношение на октомври 2022 година , демонстрират календарно изгладените данни.

През октомври 2023 година е записано повишаване на оборота при всички огромни групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 3.2%, търговията на дребно с нехранителни артикули, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали – с 1.4%, и търговията на дребно с хранителни артикули, питиета и тютюневи произведения – с 0.9% .

В търговията на дребно с нехранителни артикули, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-значително нарастване е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и информационна техника и други потребителски артикули – с 6.7%, при търговията на дребно посредством поръчки по пощата, телефона или интернет – с 4.3%, и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени произведения – с 4.0%.

През октомври 2023 година в съпоставяне със същия месец на 2022 година се следи нарастване на оборота в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%) и в търговията на дребно с хранителни артикули, питиета и тютюневи произведения (с 6.8%). Понижение е записано при търговията на дребно с нехранителни артикули, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.2%).

В търговията на дребно с нехранителни артикули, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, растеж е регистриран в търговията на дребно посредством поръчки по пощата, телефона или интернет – с 18.8% , в търговията на дребно с разнородни артикули – със 7.0%, и в търговията на дребно с компютърна и информационна техника и други потребителски артикули – с 6.9%.

По-съществено понижение е записано в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени произведения – със 7.6%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други артикули за бита – с 4.7%. Това оповестиха още от Националния статистически институт /НСИ/. 

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР