На общо събрание на Съюза на българските писатели бяха избрани ...

На общо събрание на Съюза на българските писатели бяха избрани

Нов Управителен съвет на СБП

На общо заседание на Съюза на българските писатели бяха определени нови членове на Управителния съвет. Така той към този момент е в състав: ръководител Боян Ангелов, Атанас Звездинов, Боян Бойчев, Георги Ангелов, Димитър Милов, Иван Гранитски, Иван Есенски, проф. Ивайло Христов, Кирил Назъров, Петър Андасаров, Тенко Тенев, Тео Буковски, Трендафил Василев. Членове на Контролната комисия са Пенка Чернева, Лидия Николова и Надя Попова. Събранието трябваше да добави Управителния съвет, защото на извършеното напролет това не можа да се случи. По устава на Съюз на българските писатели определени се смятат предложенията, получили гласовете на 50 + 1 % от присъстващите в залата.

Източник: duma.bg