Министерството на земеделието спира приема на проекти по мярката за

Министерството на земеделието спира приема на проекти по мярката за ...

Спира се приема на проекти по евромярката за инвестиции в преработката на селскостопански продуктиМинистерството на земеделието спира приема на проекти по мярката за инвестиции в преработка на селскостопански продукти. Спирането е временно заради недоразумения с Европейската комисия и нуждата от прецизиране на изискванията към кандидатите.

В преговорния процес Брюксел е поискал да се промени текста, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти.

Очаква се актуализирането текстове да бъдат се публикуват за обществено обсъждане в началото на октомври, а в средата на октомври да се поднови приема на проектни предложения по подмярката, като новият прием ще продължи поне 4 месеца.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната проследяемост.

Източник: bnr.bg