Как се крадат европари у нас.Министерство на финансите публикува примери

...
Как се крадат европари у нас.Министерство на финансите публикува примери
Коментари Харесай

Как се крадат европари у нас


Как се крадат европари у нас.

Министерство на финансите разгласява образци за злоупотреби с пари от Европейски Съюз.

Първият е във връзка с девет плана по Оперативна стратегия „ Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) , за които е получен сигнал в Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ – Министерство на вътрешните работи, касаещ нарушаване на правилото за положително финансово ръководство. Установено, че по деветте плана вложенията не се употребяват по предопределение. След извършени оперативно издирвателни действия излиза наяве, че  съществува съгласуваност сред всичките бенефициентите във връзка с техните притежатели и шефове.  Освен това 9 плана са със сходен/ни предмет, място на вложенията, размер на бюджета, един и същи енергиен инспектор и снабдители на дейностите по плана. Случаят е докладван на Европейската прокуратура, за което с формирано досъдебно произвеждане.
В хода на работа е открито, че нанесената вреда възлиза на към 12 млн. лв.. Организираната незаконна група (ОПГ) се състои от 4 участника.

Друга машинация със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове касае корист със средства на Европейски Съюз по отношение на възстановяване на енергийната успеваемост на микро дружество.   След получен сигнал за подозрение за машинация е осъществена предварителна инспекция във връзка с сдружението – бенефициент, притежателите и ръководещите го лица.

В резултат са открити липса на действителна активност,

съмнителни финансови интервенции / получени заеми в обилни суми с непостоянен генезис на финансовите средства от физически лица/,

както и подписване на няколко подред особени залога с поръчителство активи, добити с финансиране на плана по оперативната стратегия.
След това е инициирана инспекция, която посочила,
че микро предприятието не действа, добитите активи по плана не се употребяват и са във притежание на други лица, не се извършват посочените в бизнес проекта към плана цели за възстановяване на енергийната успеваемост.

Следващата корист със средства от Европейски Съюз е във връзка със строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино.

От дирекция „ Противодействие на измамите “ при Държавна фирма “Земеделие “ е осъществена инспекция във връзка

подадени поръчки за заплащане от компания „ Х “ с предмет на инвестицията „ Строителство и закупуване на съоръжение на дружество за произвеждане на малиново вино “.

Установени са осъществени, в интервала февруари 2014 – ноември 2015 година,

скрити строително-монтажни работи.

Това се е случило преди датата на подаване на заявката за кандидатстване – 18.12.2015 година от компанията са дали документи,

в които датата на протокола за разкриване на строителна площадка и строителна линия е 18.02.2014 година,

в това време подписаният контракт сред ДФЗ и компанията за финансова помощ е от 04.01.2017 година,

което потвърждава, че всички строителни действия са почнали много преди подаване на документите за
кандидатстване и преди подписването на контракта.
От ДФЗ е отправено питане до претендента за установените нередности.
В получения отговор шефът на компания „ Х “ показва,
че е позволена техническа неточност при оформяне на строителната документи и от компанията дават новия й вид.

Служителите на фонда обаче откриват, че новите документи, всички години,
свързани с осъществените действия, са изменени към напълно друга година – 2016 година
В хода на инспекцията е открито, че строителната активност на обекта е почнала преди да бъде заплатена таксата на разрешителното за строителство.

Установени са нарушавания от страна на лицата изпълнявали длъжността „ гл. проектант “ на община „ Y “,

които не са спазили процедурите в Закон за устройство на територията и са издали позволение за градеж и уверение за

въвеждане в употреба на обекта.

Установени са и проектанти, посочени в строителните документи, които заявяват, че положените в документите подписи не са техните. 

Установено е лице, наето от шефа на компания „ Х “ въз основа джука сделка на служба
„ механически надзор “ на обекта,
което е изготвило с негово познание и единодушие техническа документи на обекта, в която попадат направени строителни актове с неистинен или подправени подписи.

Въз основа на откритите при инспекцията подозрения за машинация, в това число дейностите на архитектите, са направени сигнали до ВКП и ДНСК.

В образците попада и машинация със средства от ЕЗФРСР по отношение на създаване на къща за посетители.

През  2013 година лицето Х подава заявление за подкрепяне в РА на ДФЗ, за приемане на финансова помощ за създаване на обект „ Къща за посетители “.

ЕООД е декларирало доходи от земеделска активност – предоставени са копия на фактури за продажба на земеделска продукция към сдружение с материално отговорно лице – Y.

При инспекция на място обаче се открива, че в къщата за посетители се намират лицата X и Z, които живеят на брачен начала.

Към момента няма гости в обекта, няма контракти с туроператорски компании,

няма касови апарати, няма указател на посетителите.
Събраната информация дава съображение да се направи извода,
че Y е действителният притежател на обекта. Чрез контракта с Y за аренда на земя и фактурите за

осъществена продукция към сдружение на Y,

са основани изкуствени условия за регистрация на ЕООД като аграрни производител.

След привършване на инспекцията е подаден сигнал до способените правосъдни управляващи. Образувано е досъдебно произвеждане.

Последният образец касае машинация е с европари по Програма за развиване на селските региони

2007- 2013 година  за  пазаруване на яхта като инвестиция по размер 4.1. „ Развитие на рибарските области “

Стойността на ветроходната яхта вид Bavaria Sailing Cruiser 56 342 643,16 лв..

При инспекцията специалистите са открили, че  инвестицията – ветроходна яхта и декларираното съоръжение не са налични .

Инициирана е спомагателна инспекция и със подпомагане на дирекция АФКОС-МВР е изискана

информация от Главна дирекция „ Гранична полиция “ за придвижването на яхтата. Установено е,

че същата е излизала отвън акваторията на зоната, разказана в бизнес проекта по плана и с нея са

осъществявани действия отвън заявените от претендента.

От ДФЗ е записана неправда, инициирана е процедура за отвод за даване на БФП в размер на 342 643, 16 лева

По случая е сигнализирана Прокуратурата на Република България.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР