Жегата с цената на тока е на път да взриви ...

Жегата с цената на тока е на път да взриви

Скъпият ток ще "взриви" и цените на водата

Жегата с стойността на катарама е на път да взриви и ВиК бранша. За това предизвести държавният " Български ВиК холдинг ", в чиято конструкция са 22 компании, водоснабдяващи цялата страна.

Компаниите от водния бранш са в потрес от новите фактури за електрическа енергия, които получават -сметките са двойни и тройни в съпоставяне със същите месеци на по-предходната и предходната година. И защото продават услугите си по регулирани цени, няма да имат задоволително доходи, с цел да си покриват внезапно скочилите разноски. 

Патовата позиция значи, че от Нова година и стойностите на водата ще се усилят драстично.  ВиК операторите и без друго от дълго време изясняват, че с цел да вършат вложения в възобновяване и разширение на мрежата, Комисията за енергийно и водно контролиране би трябвало да им разреши изобилно повишаване. Сега нервността с стойностите на еленергията в допълнение утежнява ситуацията, а клиентите явно би трябвало да се готвят за драстично покачване.   

" ВиК операторите, които са 51% или 100% държавна благосъстоятелност, не вършат изключение от бизнеса в страната, който се задъхва от галопиращите цени на електрическата енергия на енергийната борса ", се показва в позиция на ВиК холдинга, изпратена до медиите. В нея се акцентира, че под " шапката " на холдинга са 22 сдружения, които осигуряват питейна вода и ВиК услуги за над 4,3 млн. български жители в България.

" Заради жегата с стойността на енергоносителите кризата в индустрията се задълбочава. ВиК сдруженията са енергоинтензивни, употребяват електрическа енергия за помпените станции за питейна вода, за компресорните помпени станции, за пречиствателните станции за питейна и отпадъчна вода и други Всичко това е належащо, с цел да може жителите да имат течаща вода в домовете си. Цифрите са красноречиви по какъв начин рекордно скъпият ток през финалните месеци се отразява на сметките, които ВиК операторите би трябвало да платят на ЕРП-тата и другите снабдители на електрическа енергия ", изясняват от холдинга и цитират съответни данни, илюстриращи казуса.

Например ВиК-Бургас  през август 2019 година е употребило 5149 МВтч, за които е платило 657 000 лева (без ДДС), а за август 2021 година е получило фактура за 5013 МВтч за 1 342 686 лева без Данък добавена стойност. 

„ ВиК “ ЕООД – гр. Пловдив е консумирало през август 2019 година 5798 МВтч за 935 953 лева, а за предишния август сметката му при сходно ползване към този момент е близо 1.6 млн. лв..  Скокът на разноските за ток е сходен и при останалите дъщерни предприятия на холдинга. 

От ВиК холдинта изтъкват, че фактурите за септември занапред ще идват и ще са още по-високи.

" Политика на българското държавно управление и на ВиК Холдинга е да обезпечат качествена водоснабдителна услуга за популацията, да обновят остарялата и амортизирана ВиК инфраструктура, да се изградят пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води с внедряването на новаторски енергоефективни технологии, да се намалят загубите по мрежата. Плановете и плановете изискват вложения, за част от тях е обезпечено финансиране. В невижданата позиция с стойността на енергоносителите управите на ВиК операторите би трябвало да довършат започнатите планове в период и в това време да обезпечат средства за покриване на непредвидените разноски за електрическа енергия, с цел да имат жителите непрекъснато течаща вода в домовете си в позиция на пандемия.

Сложният проблем може да сложи част от ВиК операторите в позиция да не могат да покриват идващите фактури за електрическа енергия, предизвестяват от холдинга майка.

Но по този начин и не излиза наяве какво оферира държавният мегахолдинг за разрешаване на сериозната позиция.  В позицията единствено се показва, че " ВиК секторът се нуждае от навременни и адекватни ограничения от страна на страната, с цел да продължи да обезпечава непрестанно и качествено водоподаване към популацията ". 

Звучи като затулен ултиматум към следващите ръководещи и КЕВР, че не трябва да спъват растежа на водните цени. 

Междувременно част от партиите към този момент приказват, че би трябвало да се наложи мораториум върху стойностите на ВиК услугите, тъй като сметките ще станат непостижими за огромна част от популацията-характерно в регионите, където водата би трябвало да се изпомпва. 

Засега изборите засенчват тематиката, само че след избора на ново Народно заседание стойностите във ВиК бранша ще са отпред в дневния ред на политиците и на водния регулатор. 

 

Източник: segabg.com