Изтекли документи, предоставени на Би Би Си благодарение на британския ...

Изтекли документи, предоставени на Би Би Си благодарение на британския

Редица правителства тайно молят ООН да промени позициите си за климата

Изтекли документи, предоставени на Би Би Си с помощта на английския клон на " Грийнпийс " , показват по какъв начин някои страни се пробват да повлияят на Организация на обединените нации във връзка с съществен теоретичен отчет за това по какъв начин да се справим с изменението на климата.
Саудитска Арабия, Япония и Австралия са измежду страните, които желаят Организация на обединените нации да омаловажи нуждата за деяние против климатичните смени и замяната на изкопаемите горива. Документите също по този начин показват , че някои богати народи не желаят да финансират по-бедните страни , с цел да преминат към екологични технологии.

Изтеклите документи се състоят от повече от 32 000 оферти за смени , направени от държавни управления , фирми и други заинтригувани страни до екипа от учени, съставящ отчета на Организация на обединените нации , предопределен да събере най- положителните научно обосновани идеи за това по какъв начин светът да се справи с изменението на климата.

Саудитска Арабия да вземем за пример оферира изречения като ``необходимостта от бързи действия за понижаване на потреблението на изкопаемите горива`` да бъдат отстранени от отчета . Австралия пък отхвърля заключението, че затварянето на въглищните електроцентрали е належащо , макар че прекратяването на потреблението на въглища е една от декларираните цели на конференцията COP26, която ще се проведе през ноември в Глазгоу.

Саудитска Арабия, Китай, Австралия и Япония - всички огромни производители или консуматори на изкопаеми горива - както и организацията на страните производители на петрол OPEC,  подкрепят потреблението на технологии за хващане и предпазване на въглерод, които да лимитират вредните излъчвания от някои браншове . Докладът на Организация на обединените нации макар че пита доколко така наречен CCS технологии са използвани и съвместими с задачите на Парижкото съглашение за поддържане на световното повишение на температурата под 1.5 градуса по Целзий.

Бразилия и Аржентина, които са най-големите производители на говеждо месо и фуражни култури в света, изрично оспорват доказателствата в отчета , че намаляването на консумацията на месо е належащо за понижаване на излъчванията на парникови газове.

Коментари на Швейцария са насочени против концепцията разрастващите се страни получат финансова поддръжка от богатите страни , с цел да реализиран задачите за понижаване на вредните излъчвания .

Редица най-вече източноевропейски страни настояват , че отчетът би трябвало да бъде по- положителен по отношение на ролята, която ядрената енергия може да играе за реализиране на задачите на Организация на обединените нации по климата. Индия отива още по-далеч, като настоява , че ``почти всички глави на документа съдържат пристрастия против ядрената енергия``.

Тези отчети се изготвят на всеки шест-седем години от Междуправителствената комисия по изменението на климата (IPCC), органът на Организация на обединените нации , претрупан с оценката на науката за изменението на климата. Докладите се употребяват от държавните управления , с цел да решат какви дейности са нужни за справяне с изменението на климата, а финалният от тях ще има ключов принос към договарянията на конференцията в Глазгоу COP26 през ноември.

Източник: segabg.com