Икона има почти във всеки дом. Тя е светило. Вярващите ...

Икона има почти във всеки дом. Тя е светило. Вярващите

Ако имате икона у дома е редно да знаете най-важните й поверия

Икона има съвсем във всеки дом. Тя е величие. Вярващите се молят пред нея за здраве, благополучие и благоденствие за фамилията и дома. Иконите от край време за признак на вярата. Те се слагат на видно място в дома. Преди се е считало за неправилно да се подаряват икони или да се изнасят отвън дома. Иконите се предават в рода от потомство на потомство. С тях има обвързвани разнообразни поверия, които вярващите съблюдават, с цел да получат чудотворните сили на пазителя на своя дом. Ето част от тях.

Смята се, че всеки има собствен настойник и би трябвало да има негова икона в дома си. Преди време знатните фамилии са купували икони от чужбина и са ги пренасяли в къщите си. Днес такива може да намерите в църквите и манастирите. Смятало се е и че не трябва да се подарява икона на чужд човек, тъй като тогава тя би носила злощастие. Ако макар че тя се предава в фамилията, носи шанс.

Едно от поверията за иконите гласи, че в случай че човек самичък е изработил иконата, то по-добре да я резервира за себе си. Когато се подарява икона, това би трябвало да се прави единствено с най-откровени и чисти мисли, с пожелания за всичко най-положително на нейния нов собственик.

Има случаи, когато не би трябвало да се подарява икона, тъй като тогава би носила отрицателни последствия. Например в срок на намаляваща Луна. Освен това не трябва да се обгръща икона в плътна материя, тъй като вещае болест на новия притежател. Ако са ви подарили икона, само че тя постоянно пада от мястото, на което сте я сложили, значи ще имате парични казуси.

Ако върху стъклото или рамката на иконата има неравности, това предвещава спорове сред членовете на фамилията. Ако пък има петна върху иконата, това е знак за болест, която ще покоси децата в фамилията. Важно е, когато ви подарят икона, да я почиствате от прахуляк от време на време. Ако обликът се зацапва, това не е на хубаво.

Ако иконата падне от мястото си, само че не се счупи, очаквайте изменничество. Ако тя виси под някакъв ъгъл, то имате врагове, които не ви мислят положителното. Това е предизвестие за надвиснала заплаха. Ако не съумеете да намерите място на иконата, някои е урочасал вас или фамилията ви. Трябва да пречистите дома от негативна енергия.

И въпреки всичко подаряването на икона се счита за благ жест на положителни усеща. Тя е амулет за здраве и шанс на цялата къща. Не подценявайте силата на една икона вкъщи. Тя ще закриля дома и вас от зли очи, несполуки и рискове.

Източник: actualno.com