Фирмата “Градус” АД е входирала в Комисията за финансов надзор

Фирмата “Градус” АД е входирала в Комисията за финансов надзор ...

„Градус“ се жалва в КФН от обвиненията на Илчовски


Фирмата “Градус” АД е входирала в Комисията за финансов надзор сигнал срещу Светослав Илчовски. От компанията твърдят, че във връзка с „разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството“, акциите на „Градус“ са паднали значително.

"Тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на "Градус" АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище", сочат от фирмата.

Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на “Градус” АД.

От компанията посочват, че твърденията на Илчовски са „безпочвени и злонамерени“.

Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби“).

Източник: duma.bg