Сливен. Структуроопределящи за областната икономика фирми работят в партньорство с

Сливен. Структуроопределящи за областната икономика фирми работят в партньорство с ...

Сливен: Фирми ще обучават гимназисти в областта.

Сливен. Структуроопределящи за областната икономика фирми работят в партньорство с професионалните гимназии и са заявили желание да обучават ученици в производствените си бази. Предложенията за държавния план-прием през новата учебна година ще бъдат съобразени с нуждите от работна ръка. Това стана на среща, организирана от Постоянната комисия по заетост към Областната администрация в Сливен, съобщиха от Областната администрация. Срещата ръководи зам. областният управител Димитринка Петкова. Целта бе да се обсъдят какви професионални и профилирани паралелки може да бъдат разкрити.
„Приоритет при определянето на държавния план-прием за 2019-2020 г. е преструктурирането му в посока към STEM-профили и професии (в областите наука, технологии, инженерство и математика). Другият приоритет е да се увеличи броя на учениците в професионалните паралелки“, съобщи началникът на РУО-Сливен Боян Аксаков. През учебната 2018/2019 г. са били планирани 69 паралелки, от които 41 – професионални и 28 – профилирани. Осъществен е бил прием в 55 паралелки, като едва 29 от тях са били професионалните, а профилираните – 26.
От ПГ по механотехника кандидатстват за 6 паралелки, като една от тях ще е с дуално обучение, за машини и системи с цифрови програмни устройства. Обучението ще се извършва в партньорство със ЗММ-Сливен. СУ „Неофит Рилски“ в Твърдица ще разкрие прием в три паралелки, като две от тях ще са дуални, по производство на облекло и текстил и практиката на учениците ще се провежда във фирма „Аглика“, каза директорката Петранка Минчева. Приемът в ПГ по текстил и облекло „Д.Желязков“-Сливен от години е изцяло съобразен с потребностите на работодателите, отбеляза директорката Даниела Караманова. Първата дуална паралелка е с „Е.Миролио“, учениците вече са в 11 клас. А за следващата учебна година от фирмата са заявили желание за още две паралелки. СПГ по строителство и геодезия „Арх.Г.Козаров“-Сливен обмисля регистрацията си като обучителен център за придобиване на 1-ва степен професионална квалификация на работната ръка, каквато се търси в строителния бранш. Съвсем нова специалност предстои да бъде разкрита в СУ „ „К.Константинов“ в Сливен, съобщи директорката Веселка Паскалева. Предложението за прием е за паралелка „спедитор-логистик“. Професията е сред най-търсените на националния и европейския пазар, свързана е с развитието на транспорта и икономиката и попада в списъка на защитените от държавата професии с ПМС №111/25.06.2018 г.

Източник: focus-news.net