Amd - НовиниМногопроцесорният SoC чип AMD Xilinx Automotive Zynq UltraScale подобрява 20 ...

... използва време-цифрово преобразуване вместо аналогово-цифрови преобразуватели, общият размер и цена могат да бъдат оптимизирани, като същевременно с голяма скорост се доставят данни с висока плътност.


AMD значително повиши конкурентоспособността на своите чипове в последните години снимка ...

... покаже как компанията, ръководена от д-р Лиза Су, е била засегната от същите макроикономически фактори, които доведоха Intel до първата ѝ загуба от много години.Придобиването на Xilinx създава лидер в индустрията на високопроизводителните и ...

... като същевременно поддържа растежа на компанията. Очаква се транзакцията да доведе до брутни и оперативни маржове и генериране на свободен паричен поток през първата година.