2023 Frognews - Новини

Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия

Новото равнище на показателя ще компенсира изоставането на националната линия ...

... за социално подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението.В предварителните разговори с представителите на синдикатите и ръководството на

В предварителните разговори с представителите на синдикатите и ръководството на ...

... предложим и съответните промени в ЗВО, с надеждата за формиране на широк политически консенсус по отношение на тяхното приемане и последващата им реализация", посочват оттам.