Водата Задейства - Новини

Върховната административна прокуратура ангажира служебния регионален министър да предприеме действия

Върховната административна прокуратура ангажира служебния регионален министър да предприеме действия ...

... правила, за реализиране на конкретни действия за отстраняване на закононарушения и последиците от тях, за санкциониране на виновните лица, издаване на административни актове и други.