Внасяме все повече пилешко и месо и яйца у нас,

...
Внасяме все повече пилешко и месо и яйца у нас,
Коментари Харесай

От къде идват яйцата и пилешкото месо в магазина

Внасяме от ден на ден пилешко и месо и яйца у нас, демонстрират данните на Министерството на земеделието и храните.  През 2023 година в страната са импортирани 5 516,9 тона (около 92 млн. броя) пресни кокоши яйца с черупки за консумация, което е близо два пъти повече по отношение на миналата година. Освен с конкурентните цени по вноса, този растеж се изяснява ненапълно с намаленото произвеждане на яйца към края на 2023 година, поради огнищата от птичи грип, изясняват специалистите от ведомството. Макар да нараства сензитивно на годишна база, импортът на цели пресни яйца за консумация продължава да съставлява относително невисок дял от потреблението в страната – към 9% за 2023 година

При доставките от Европейски Съюз е налице нарастване с 10,6% по отношение на миналата 2022 година, като количествата от Полша и Гърция, са надлежно с 38,6% и 23% повече, до момента в който тези от Румъния спадат с 19,4%. Осъществен е и прочут импорт от Латвия, Германия и Унгария.

За разлика от предходните няколко години, през 2023 година е регистриран и импорт на пресни кокоши яйца за консумация от Украйна в размер на 2,4 хиляди тона, благоприятстван от краткотрайната либерализация на търговията на Европейски Съюз с Украйна, настояща от юни 2022 година

Сериозен растеж има при вноса на яйца за люпене през 2023 година - с 47,6% на годишна база, до 1 365,2 тона (около 22,6 млн. броя), разбираем с потребността от възобновяване на броя на кокошките носачки в страната. Те са доставени напълно от страни членки на Европейски Съюз, главно от Полша, Румъния и Чехия.

Вносът на пресни яйца продължава да пораства и през тази година. Общо импортираното количество за първите два месеца е четири пъти повече на годишна база, главно в резултат на засиления импорт от Украйна, при липса на подобен за аналогичния интервал на 2023 година Значително нарастване бележат и доставките от Румъния (над три пъти).
 
За поредна година, през 2023 година се регистрира нарастване и на износа на български яйца, като общо изнесеното количество е в размер на 18 064,8 тона (около 298,8 млн. броя) - с 16,4% над равнището от миналата година. Основен пазар за българските яйца остават страните от Европейски Съюз, като пратките за там нарастват с 13% по отношение на 2022 година, достигайки близо 17 хиляди тона. Най-голям принос за това има нарастването с 11,2% на износа за главния ни търговски сътрудник - Гърция. Налице е и доста разширение на реализацията на продукта в Кипър, Полша, Германия, Австрия и Унгария. По-малко са количествата, ориентирани за Румъния (с 25,7%) и Италия (с 52,6%).
 
 istock istock
Експортът на цели пресни кокоши яйца за трети страни през 2023 година е два пъти над регистрирания за миналата година, като водеща дестинация остава Швейцария.

С появяването на огнища от птичи грип в страната и обвързваното с това понижение на стоковите носачки, през последните три месеца на 2023 година на българския пазар се следи значително повишаване на цените на яйцата. Това води до необикновената обстановка цените в България да надвишават междинното равнище за Европейски Съюз.

Купуваме с 10% по скъпо месо

От началото на 2024 година обаче на българския пазар ценовите стойности се движат в посока надолу, с по-бърз ритъм от следеното понижение и на равнище Европейски Съюз. Освен понижението на разноските за произвеждане, прочут напън върху цените оказва и нарасналият импорт на яйца (най-вече от Украйна и Румъния) на относително ниски цени. Средната цена по вноса за първите два месеца на 2024 година е към 0,22 лева./бр. без Данък добавена стойност и транспортни разноски. Към 27 май 2024 година междинната цена на яйца от клетъчно развъждане в България спада до 156,16 евро/100 кг (около 0,19 лева./бр.) - с 32,2% по-ниска по отношение на началото на м. януари 2024 година и с 21,6% под регистрираната по същото време на 2023 година Така, към края на май 2024 година българската цена е с 18% под междинната за Европейски Съюз, при която е налице намаляване с 15,5% от началото на годината и с 21,1% на годишна база (до 190,51 евро/100 кг или към 0,23 лева./бр.).

Цените на яйцата се движат в огромни граници в другите страни в Европейски Съюз - от 156,16 евро/100 кг (около 0,19 лева./бр.) в България до 243,15 евро/100 кг (около 0,29 лева./бр.) в Хърватия. Българската цена на яйцата за интервала е най-ниската в Европейски Съюз, като е близка до регистрираната в Литва и с към 0,01 лева./бр. под тези в Чехия, Испания и Кипър. В множеството страни членки се следи поевтиняване на продукта на годишна база, достигащо до 26,4% в Полша.
 istock istock
Все отново, цените на яйцата в Европейски Съюз, в т. ч. и в България, остават значително над равнищата отпреди началото на войната в Украйна. Цените на едро и на дребно на яйца в България като цяло отразяват наклонността при стойностите, докладвани от опаковъчните центрове. Средно за 2023 година, цената на едро на яйца за страната нараства с 23,2% на годишна база, до 0,367 лева./бр., а тази на дребно - с 43,2%, до 0,53 лева./бр.
Отчитайки конюнктурата на европейския пазар и опциите за импорт на относително ниски цени, през идващите няколко месеца може да се чака цените на яйцата в България да продължат да се движат под рекордно високите
равнища от края на 2022 и началото на 2023 година Стойностите ще зависят и от развиването на
цените на фуражите и епидемиологичната конюнктура в страната във връзка с птичия грип, предвиждат от земеделското министерство
 
Пилешко месо
 
След релативно опазване през 2022 година, през 2023 година вносът на пилешко месо в страната бележи прогресивен тренд. В рамките на единадесетте месеца на 2023 година са импортирани общо 91 299 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо - с 12,6% повече на годишна база, съвсем напълно от страни членки на Европейски Съюз. Предпоставка за това е по-високото предложение на пилешко месо в Европейски Съюз през годината, на конкурентни цени. Доставките от Европейски Съюз нарастват с 12,1% по отношение на същия интервал на 2022 година Най-големи са количествата, влезнали от Румъния, Унгария, Гърция, Нидерландия и Полша, следвани от Германия, Словакия и други

Хаос на пазара с яйца и пилешко месо

Макар и с близо 79% по-голям по отношение на единадесетте месеца на миналата година, импортът на пилешко месо от трети страни остава стеснен – 998 тона, което включва основно замразен черен дроб от Бразилия. Доставени са и незначителни количества от Обединеното кралство и Украйна.

За разлика от следената през предходните две години наклонност на нарастване, през 2023 година се обрисува понижение на износа на пилешко месо от България. За интервала януари - ноември 2023 година на външни пазари са осъществени общо 18 754 тона прясно, охладено и замразено пилешко месо – с 10,5% по-малко на годишна база, при 3% по-висока междинна експортна цена.
 istock istock
Намалението е обвързвано главно със засиления импорт на пилешко месо в Европейски Съюз от трети страни, най-много от Украйна, което затруднява реализацията на българската продукция на европейските пазари.

Водеща дестинация остава прилежаща Гърция, въпреки и с 9,2% по-малко количество на годишна база. Значително понижение има на пратките за Нидерландия (-51,8%), Италия (-43%) и Германия (-23,6%), което е единствено отчасти обезщетено от разширение на реализацията в Румъния (+36,6%), Полша (+50,7%) и Кипър (+2%). Експортът на пилешко месо за трети страни, който по принцип е относително дребен, се свива с близо една трета на годишна база, основно в резултат на спад на пратките за Северна  Македония – главния ни сътрудник измежду страните отвън Европейски Съюз, с 25,6%. Малки количества са изнесени за Косово и Обединеното кралство.

През цялата 2023 година и първите два месеца на настоящата 2024 година цените по веригата на предложение на пилешко месо в страната са релативно постоянни. При цените на едро се следи известно понижение по отношение на рекордно високите равнища, достигнати през лятото на 2022 година, под въздействие на намалените разноски за произвеждане (поради поевтиняване на главните фуражни култури и енергоносителите).
 istock istock
През февруари 2024 година междинната цена на едро на пилешкото месо бележи, въпреки и несъществено, понижение по отношение на регистрираната по същото време на миналата година - с близо 1% на замразено пиле, а на охладено - с малко над 1,5%. При търговията на дребно ценовите стойности са към момента над равнищата отпреди една година – с към 1,5% за замразените пилета и с 3,5% за охладените.

През идващите месеци се планува цените на пилешко месо в страната да останат относително постоянни. Развитието на пазара ще зависи от епидемиологичната конюнктура във връзка с птичия грип и от трендовете на европейския пазар.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР