Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал

...
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал
Коментари Харесай

Васил Велев пред SafeNews: Чака ни гръцки сценарий

Васил Велев, ръководител на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България особено пред SafeNews предизвести, че ни чака гръцки сюжет и обедняване, в случай че страната скоро не организира непопулярните промени. От името на бизнеса Васил Велев бие паника, че промишлеността е със спад, експортът е със спад, продажбите – също. Имаме растеж на безработицата. Имаме несъблюдение на бюджета. Налице е исторически най-малко на вложенията.

 

 

Васил Велев пред SafeNews: Чака ни гръцки сюжет 17.06.24 19:15 1900 лева заплата и почивни дни на спасителите, фрагменти липсват 17.06.24 18:47 Името на Кирил Десподов забъркано в измама  17.06.24 18:16 Колко пари и защо е дала Столичната община през май? 17.06.24 17:55 Бебе се роди на паркинг във Велико Търново 17.06.24 17:36

SN: Г-н Велев, макар че анализаторите към този момент виждат държавно управление сред ГЕРБ, Движение за права и свободи и Има Такъв Народ, въпросителните остават. Какви са упованията в Асоциациата на индустриалния капитал в България?

 

 

 

Нашите упования са за държавно управление на по-широка основа. Правителство, което да ръководи с ресурсите и гения на цялата нация, а не на стеснен кръг. Защото за заформящата се коалиция, за която казахте, са дали своят вот 15,5% от гласоподавателите в България, имащи право на глас. Гласували са малко над милион и 25 000 души. А има да се прави доста работа. Има да се вършат промени, които изискват доста изпитание, непопулярни дейности и ръководство на тясна основа няма да може да извърши тази задача.

 

 

 

SN: Г-н Велев, по какъв начин в Асоциацията разчитате сигнала, който и гласоподавателите дадоха с ниската изборна интензивност? Какви са вашите заключения от позиция на бизнеса и стопанската система?

 

 

 

28,5% от гласоподавателите са показани в този парламент. Това са партиите минали 4% и за тях са дали своят вот под милион и 900 000 индивида. При такава обстановка ръководството би трябвало да се базира на по-широка основа. Трябва да се ръководи в разговор и единодушие с обществото. Това, което бяха тръгнали да вършат в некоалицията – едно на теб, едно на мен, по 50% делба на постове сред посланичество на 19% от жителите, толкоз имаха двете обединения от сглобката, това не би трябвало да се повтаря. Отпред застана егоизмът на партиите. Щадящата оценка на бизнеса за ръководството беше, че то мощно ги затруднява. Може би е по-добре ПП-ДБ да са в съпротива. Походът им за нулева приемливост към корупцията приключи с нов връх в чувството за корупция, измерен от ЦИД. Подобни проучвания направи измежду бизнеса БСК със същия резултат. От АИКБ отчитаме посивяване на стопанската система. Включиха ни в черния лист за пране на пари.

 

 

Като резултат от напъните за нулева приемливост за корупция имаме съсипия в ред системи: пенсионната, просветителната, държавната администрация, стопанската система, показва Васил Велев.

 

 

Индустрията е със спад, експортът е със спад, продажбите – също. Имаме растеж на безработицата. Имаме несъблюдение на бюджета. Налице е исторически най-малко на вложенията, мерени като разноски за дълготрайни материални активи към Брутният вътрешен продукт. За сметка на това нямаме поддръжка на вложенията посредством европейските фондове. Чакаме Националния проект за възобновяване и резистентност. Чакаме второто заплащане от 2022 година Не са стартирали териториалните проекти за обективен преход и оперативните стратегии, тъй като единствено няколко % са вложени по тях в средата на програмния интервал. Т.е. имаме потребност от мощно ръководство на необятна основа, което да санира неуспехите и с бързи темпове да извърши нужните промени. За да може да се случи ускоряването на икономическия разстеж. И освен на думи да се случат участията на България в Шенген, Еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и раз. Тези три участия би трябвало да се случат с приоритет, да се извадят пред скоби и да подчинят останалите цели.

 

 

 

SN: Г-н Велев, до каква степен може бизнесът да издържи спад в процесите?

 

 

Изправени сме пред обстановка, в която имаме свръхрегулиране. Тук включвам и Зелената договорка. Но няма никакъв спад на многочислените административни тежести за бизнеса. Обратно. Давам христоматиен, елементарен за схващане образец. На процедура имаме позлатяване, надграждане на европейските регулации, които така и така са задушаващи бизнеса. При нас те се умножават. Например, съгласно европейската инструкция има наложителен предел за финансов одит. Този предел у нас беше 4 пъти по-рестриктивен, а в този момент е пет пъти повече. В Европа направиха облекчение поради инфлацията, при нас се усили. Това е доста явен сигнал, че имаме ненужни регулации, задушаващи бизнеса. В същото време нямаме човешки запаси нито като количество, нито като качество – обучение и подготовка. Само за последните 4-5 година приключилите професионално обучение в професионални учебни заведения са намалели с 1/3. Изобщо завършващите приблизително обучение са намалели с 20% за същия интервал. В същото време тези, които са в 9-ти клас, са функционално необразовани. Това демонстрират тестванията на Пиза.

 

 

Половината родени преди 18 години не приключват изобщо приблизително обучение. Висшето обучение е с още по-големи проблеми. Всеки приключил приблизително обучение го чакат две места. Вместо да има по едно място за двама зрелостници.

 

 

Това би провокирало блян, съревнование, асортимент. А зрелостникът да изисква по-добър междинен триумф и оценки от външното оценяване. Сега университетите търсят със свещ измежду бял ден кого да запишат с тройка в дипломата за студент. Вижте и какво е качеството на изхода. Далеч не всички, които се запишат, приключват. Половината от записаните не работят по-късно на позиции, изискващи висше обучение. По сходен метод стоят нещата и с пенсионната система. Тя беше разрушена и разрушена. Беше раздрана връзката сред застрахователен принос и приемане на пенсия. Държавната администрация пораства. Ние като население сме намалели с половин милион за 10 година, а администрацията се е нараснала. Тези, които обслужват по-малко население, стават повече. Да не приказваме за правосъдната система. С 15% от гласоподавателите не могат да се поведат тези промени. Нужна е необятна поддръжка в разговор с обществото, със обществените сътрудници, със синдикалните работодателски организации.

 

 

Очакваме мощно ръководство и мощен глас на България в Европа, изрази вяра Васил Велев.

 

 

 

Не да отиваме там и да изпълняваме покорно неверни команди. А да имаме мощен глас в ръководството на Европейски Съюз. Ние не сме подчинени на Европейски Съюз. Европейска комисия не ни е шеф. Ние сме й шеф. Ние сме членове на Европейски Съюз. А членовете на Европейски Съюз управляват своите органи, а не противоположното. Затова настояваме, чакаме и желаеме мощно ръководство и мощен глас на България в Брюксел. Силна показване на българския интерес. Участие в измененията, които би трябвало да се осъществят на европейско ниво. Защото това ръководство е неправилно. То докара Европа до състояние на икономическо джудже. Имаме спад с близо 5%-тни пункта на каузи на европейската стопанска система в международната стопанска система. За интервала на ръководство на предходната Европейска комисия. Искаме това да продължи ли?! Зелената договорка би трябвало да се предоговори наложително. България е четвъртата най-засегната страна в Европейски Съюз от нея.

 

 

 

SN: Г-н Велев, чакаме постоянния конвергентен отчет, който ще ни каже, че не сме подготвени за еврозоната. И след него – какво?

 

 

Не сме подготвени, тъй като политиците се пробваха да подкупят гласоподавателите и раздуха инфлацията. Но не съумяха да ги подкупят и гласоподавателите отново ги наказаха. Тези подкупи бяха и с неверното установяване на минималната работна заплата в нарушаване на европейската инструкция, с цел да купят ниско квалифицираните. Имаше опит да се купят пенсионерите с обезпечаване на минимални пенсии, които обслужват хора със междинна подготовка с цялостен трудов стаж и такива, които са укривали приходи – били са в сивия бранш. Опитаха се да купят посредством заплатите и държавната администрация. Студентите – с гратис висше обучение. Университетските преподаватели – с нараствания. Това не може да не раздуе инфлацията с пари, когато не са заработени и се наливат, пълнейки нереформирани системи. А в това време няма създадена продукция. Ние не отговаряме на критерия за инфлация.

 

 

Бюджетът е продънен. Имаме с 4%-тни пункта по-малко доходи в бюджета към края на май.

 

 

 

Ако приемем, че приходите се разпределят отмерено, към края на май трябваше на има 5/12 –ти от годишния проект. А в действителност има с 4%-тни пункта по-малко от тези 5/12-ти. Освен това не са разпределени и отмерено. Първото полугодие има повече доходи, а през второто – повече разноски. Всичко това изисква диалог с обществото и непопулярни промени, с цел да не се стигне до гръцки сюжет и да продължение на обедняването. Защото илюзорното благосъстояние, изразено в по-високи заплати и пенсии на база на инфлация, спад в стопанската система и в производството няма да докара до добър край. Освен че не отговаряме на критерия за инфлация, няма да отговорим и за бюджетния недостиг. Това ще стане, в случай че не създадем нужните промени. И отново дублирам, тези промени с 15% поддръжка не могат да се създадат.

 

Автор: Цоня Събчева

Още вести четете в: Бизнес, България, Интервю, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News
Източник: safenews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР