Върховният административен съд финално даде “зелена светлина” за довършване на

Върховният административен съд финално даде “зелена светлина” за довършване на ...

ВАС окончателно пусна довършването на небостъргача Златен век


Върховният административен съд финално даде “зелена светлина” за довършване на небостъргача “Златен век”. Това стана след като в петък съдът остави в сила решението от 6 ноември 2020 г. на Административен съд – София град, с което бе отменено постановеното от строителния контрол (ДНСК) спиране на строежа на високата сграда в столичния квартал “Лозенец”.

Делото беше образувано пред ВАС по две жалби, подадени от директора на дирекция "Правна“ при ДНСК и по протест от зам.-градски прокурор на Софийска градска прокуратура. Спорът между собственика “Артекс” и ДНСК премина през четири съдебни инстанции.

От мотивите става ясно, че по отношение на първия строеж “административна сграда“, спрян от директора на ДНСК, е установено по безспорен начин, че констатираните отклонения от проекта не са съществени. В детайли се посочва, че не е променена строителната конструкция на сградата "и" не е променен видът на конструктивните елементи.

Относно втория строеж, предмет на заповедта, така наречения “изкоп/насип с дълбочина около 15 метра” е установено, че същият е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта. Следователно, в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение на чл. 224, ал. 5 ЗУТ.

Касационната инстанция приема, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените, въпреки обратните твърдения в касационните жалби. Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно.

Източник: mediapool.bg