В програмата на Парламента се прие точка 10 от дневната

...
В програмата на Парламента се прие точка 10 от дневната
Коментари Харесай

Цвета Рангелова: Трябва да се приемат устойчиви Законопроекти, а не такива, които впоследствие се отменят от КС

В програмата на Парламента се одобри точка 10 от дневната стратегия, като точка 1 в ден петък, а точно - Първо гласоподаване на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. В тази връзка беше и процедурното предложение, направено от народния представител Цвета Рангелова от " Възраждане ".

" Аз ще направя предложение тази точка да отпадне, поради следните условия - в Конституционния съд, с входящ номер 414 от 17.11 тази година е импортирано искане за наложително пояснение на наредбите на член 155, Ал.1 и Ал.2 от Конституцията, по което искане, импортирано и подписано от 48 народни представители, инициирано от парламентарната група на " Възраждане " е формирано конституционно дело номер 20 от тази година, по което към момента няма съответните процедурни придвижвания, само че смятам, че отговорът на въпроса, който ние сме сложили за искане за наложително предоставяне на пояснение на тези разпореждания от Конституцията са, по този начин да се каже преюдициални, във връзка с обсъжданата точка 10, дотолкоз доколкото Народното събрание е приело правила за работа по приемането на тези четения в Закона за изменение и допълнение на Конституцията, които считаме, че са в несъгласие с желаното от нас тълкувание на наредбата на Конституцията, дали е належащо за всяко едно от трите четения, болшинство от ¾ от всички народни представители, респективно, в случай че за някои от тях не е налице такова болшинство, следва ли да се приложи наредбата на Ал.2 от член 155. Действително, точка 10 касае Първо четене на този Законопроект, само че незабавно по-късно, ще следва и Второ четене, където е значимо да знаем, какво е нужното болшинство, с което следва да бъде гласувана всяка законова наредба, с цел да може да приемем един резистентен Законопроект, а не по-късно, същият да бъде отменян от Конституционния съд.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg