В Европа облачните технологии се разглеждат като основен фактор за

...
В Европа облачните технологии се разглеждат като основен фактор за
Коментари Харесай

Мартин Матеев: Облачните технологии вече са бизнес необходимост

В Европа облачните технологии се преглеждат като главен фактор за оперативната успеваемост и цялостната промяна, като повече от 90% от европейските компании дефинират внедряването им като приоритет, показва в свое изследване консултантската компания McKinsey. Докато резултатите от тяхното изследване демонстрират, че по-малко от една трета от предприятията са заложили 50% от работното си натоварване в облака, стремежите се усилват. Почти две от всеки три компании към този момент имат облачна основа с повече от 20% от работните натоварвания в облака, а една на всеки две споделя, че или прави огромна миграция, или построява нови приложения и благоприятни условия в облака.
 
" Облачните технологии дават редица обилни преимущества за фирмите. Едно от основните е усъвършенстването на потреблението на запаси. Те освобождават фирмите от нуждата да се грижат за съхранението, архивирането, отбраната и мултиплицирането на информацията. По този метод, фокусът им се насочва към техния бизнес. Също по този начин, облачните услуги оферират еластичност и независимост при взимането на значими решения, като освобождават от нуждата за вложения в хардуер и профилиран личен състав, което може да забави процесите и да усили разноските ", разяснява Мартин Матеев - създател и изпълнителен шеф на стартъп компанията Nula.bg, която сътвори първата напълно облачно основана система за ръководство на счетоводство и финанси в България.
 
Според изследването на консултантската компания McKinsey, 55% от европейските компании оповестяват, че са удовлетворени от вложенията си в облачни технологии. Около 95% от всички интервюирани компании са постигнали някаква степен на оперативни усъвършенствания,  усъвършенствана сигурност и качество на услугите, а 75% са осъществили или икономисване на ИТ разноски, или повишение на продуктивността.
 
" В актуалния бизнес се следи повишаване на размера на документите и информацията, обвързвана с интервенциите. Разширяването на фирмите и техните действия води до доста увеличение на документооборота, изисквайки по-ефективни способи за обработка и разбор на данните. Във всичко това, от ден на ден компании търсят автоматизирани решения, с цел да се оправят с възходящата работна натовареност. Нашата система да вземем за пример употребява и изкуствен интелект (AI), като най-голяма изгода има в обработката на първоначални счетоводни документи, което автоматизира над 85% от ръчните счетоводни процеси ", разяснява още Мартин Матеев.
Статистическите данни, оповестени от Евростат демонстрират, че през 2023 година 45,2% от предприятията в Европейския съюз са закупили облачни услуги. Най-висок дял на предприятията, закупили подобен вид услуги, са регистрирани във Финландия (78,3%), Швеция (71,6%), Дания (69,5%) и Малта (66,7%). В другия завършек на диапазона по-малко от една четвърт от предприятията в Гърция (23,6%), Румъния (18,4%) и България (17,5%) са създали такива покупки.
Според екипа на Nula.bg, макар че България е по-консервативна във връзка с облачните услуги в съпоставяне със западните страни в Европа, преходът към тях ще бъде  естествен развой. Разработената от компанията напълно онлайн услуга за ръководство на счетоводство и финанси е първият образец в България за основаване на облачна услуга в този бранш.  Тя съставлява централизирана онлайн платформа, която има освен счетоводна и финансова част, само че разрешава и работа с държавната администрация. Мисията на компанията е да подкрепи дигитализацията на българския бизнес, която е значим фактор за конкурентоспособността на стопанската система.
 
Повече за Nula.bg
Nula е онлайн бизнес програмен продукт, създаден за новаторско и интелигентно ръководство на финансите, счетоводството, личния състав и данъчните отговорности. Той е подобаващ както за притежатели на бизнеси, по този начин и за финансово-счетоводни компании, работещи с микро, дребни и междинни предприятия.
С възходящата нужда за по-ефективно и несъмнено ръководство на финансите, Nula дава опция за следене на данни и разбори в действително време, които служат като катализатор за вземането на осведомени и стратегически бизнес решения.
Nula освен дава бистрота и сигурност в ръководството на финансите, само че и автоматизира ръчните и повтарящи се процеси, което води до значително понижаване на оперативните разноски. С технологии, основани на изкуствен интелект, Nula усъвършенства финансовите интервенции и подкрепя бизнеса да реализира непоклатимост и напредък.
Иновативното софтуерно решение, създадено от българската компания Nula.bg, е благонадежден сътрудник за всеки бизнес, ориентиран към реализиране на финансов триумф и конкурентно преимущество в динамичната среда на актуалния пазар.
Повече информация можете да откриете на адрес https://nula.bg/
Източник: zonanews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР