Централната избирателна комисия определи със свое решение условията и реда

...
Централната избирателна комисия определи със свое решение условията и реда
Коментари Харесай

ЦИК определи условията за образуване на избирателни секции в лечебни заведения и домове за стари хора

Централната изборна комисия дефинира със свое решение изискванията и реда за формиране на изборни секции в лечебни заведения, домове за остарели хора и други профилирани институции за даване на обществени услуги, в местата за отнемане от независимост и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, и правене на изборни описи.

Образува се изборна секция при съществуването на не по-малко от 10 гласоподаватели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили документално или устно предпочитание за гласоподаване.

Ръководителите на заведенията, домовете и профилираните институции, на местата за отнемане от независимост и за задържане, капитана на плавателния съд в период от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 6 юни 2024 година, неотложно би трябвало да уведомят документално за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, профилираната институция, мястото за отнемане от независимост и задържане, пристанището, на което домува плавателният съд.

Избирателните описи за гласоподаване в местата за отнемане от независимост и за задържане се сформират и подписват от съответния началник като самоличността на арестуваните, по отношение на които няма влезнала в действие присъда се открива от персоналните им каузи по планувания ред в член 54, алинея 1 на Закона за осъществяване на наказванията и задържането под стража.

Не по-късно от 17.00 часа на 6 юни 2024 година ръководителите на заведенията и домовете посредством кмета на общината по местоположение на заведението или дома уведомяват органите по член 23, алинея 1 от ИК за включените в листата гласоподаватели предвид на заличаването им от изборните описи по непрекъснатия им адрес преди предаване на тези описи на секционните изборни комисии. Уведомяването се прави посредством изпращане на копие от направения изборен лист, по телефон, факс или е-поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 6 юни 2024 година ръководителите на местата за отнемане от независимост и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по член 23, алинея 1 за включените в листата гласоподаватели предвид на заличаването им от изборните описи по непрекъснатия им адрес преди предаване на тези описи на секционните изборни комисии. Уведомяването се прави посредством изпращане на копие от направения изборен лист, по телефон, факс или е-поща.

След осъществяване на съвещания кметът предлага на районната изборна комисия сформира на тези секционни изборни комисии. Районната изборна комисия назначава сформира на секционните изборни комисии.

На 21 май ЦИК дефинира реда за с преносима изборна кутия


Последвайте ни във и

Вече може да ни гледате и в
Намерете ни в
Източник: bnt.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР