Тенденцията за нарастване на средната работна заплата продължава. През първото

...
Тенденцията за нарастване на средната работна заплата продължава. През първото
Коментари Харесай

НСИ: Средна заплата в София над 3000 лв, Северозапада – едва 1714

Тенденцията за повишаване на междинната работна заплата продължава. През първото тримесечие на 2024 година тя e 2 198 лева и нараства по отношение на четвъртото тримесечие на 2023 година с 3.5%. Икономическите действия, в които е записано най-голямо нарастване, са „ Други действия “ – с 16.9%, „ Административни и спомагателни действия “ – с 10.2%, и „ Финансови и застрахователни действия “ – с 10.0%.

Това демонстрират последните данни на Национален статистически институт.

Спрямо първото тримесечие на 2023 година междинната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e нарастването в икономическите действия:

.„ Други действия “ и „ Хотелиерство и ресторантьорство “ – с по 24.4%,
`); break case width
.„ Операции с недвижими парцели “ – с 21.5%

.„ Строителство “ – с 20.7%.

Работните места с обичайно към този момент най-високо средномесечно трудово заплащане на наетите лица по трудово и служебно правно отношение за интервала са:

– „ Създаване и разпространяване на информация и креативен продукти; далеко-съобщения “ – 5 252 лева;
– „ Финансови и застрахователни действия “ – 3 395 лева;
– „ Производство и систематизиране на електрическа и топлинна сила и на газообразни горива “ – 3 035 лв..

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите действия:

– „ Хотелиерство и ресторантьорство “ – 1 366 лева;
-„ Други действия “ – 1 528 лева;
– „ Селско, горско и рибно стопанство “ – 1 543 лв..

Спрямо същия интервал на миналата година междинната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 година в публичния, както и в частния бранш, нараства с 16.8%.

В столицата междинната заплата надвишава 3000 лв..

Продължават сериозните районни разлики в равнищата на възнаграждение. Заради София-столица най-високите междинни хонорари са в Югозападния регион – 2760 лв., макар че Благоевград, който също е в този регион, е регистрирано най-ниското равнище за цялата страна – 1435 лв..

Най-ниските нива на възнаграждение са в Северозападния регион – 1714 лв..

Според статистиката потреблението на съществени хранителни артикули приблизително на разположение от домакинство също е нарастнало. Най-голямо нарастване има в потреблението на зеленчуци, месо и плодове. Намалява потреблението на самун и тестени произведения и на олио.

Източник: vihrogon.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР