В сградата на Община Русе се проведе първото за 2024

...
</TD
>В сградата на Община Русе се проведе първото за 2024
Коментари Харесай

Комисията за детето обсъди актуални социални теми и въпроси в Русе

В постройката на Община Русе се организира първото за 2024 година съвещание на Комисията за детето. Изготвен бе проект за работа през настоящата година който включва настоящи тематики в региона на обществените услуги за деца, образованието, здравните грижи, отбрана на децата от всякаква форма на корист, принуждение и употреба, битка с противообществените прояви на малолетни и малолетни и други.

Заседанието бе намерено от заместник-кмета Енчо Енчев, който е и ръководител на комисията.

Гост на срещата бе Румен Николаев, който показа информация за активността на самодейността " Заедно да спасим децата и Русе от дрогата “, чиито абстрактен създател е той. Журналистът насочи зов към членовете на комисията за осмисляне на казуса, който става все по-голям и по-сериозен съгласно статистиката. Целта на акцията, която няма външно финансиране и е напълно на доброволни начала, е публичното внимание да бъде непрекъснато привлечено към предварителната защита и битката с опиатите и по този метод да се сведе до най-малко използването на дрога измежду подрастващите. 

Управителят на Кризисния център за непридружени деца –чужди жители и деца-бежанци в риск Рейхан Аблеким срещна комисията с особеностите и спецификата в работата със случаи на непридружени деца или разграничени от фамилията си деца чужденци, намиращи се на територията на община Русе и настанените в Кризисния център, в това число деца търсещи и/или получили интернационална или краткотрайна протекция.

Управителят на Дневен център за деца и младежи с увреждания " Мечо Пух “ Мария Йорданова показа презентация с положителни практики и описа за провокациите в тяхната работа.

В постройката на Община Русе се организира първото за 2024 година съвещание на Комисията за детето. Изготвен бе проект за работа през настоящата година който включва настоящи тематики в региона на обществените услуги за деца, образованието, здравните грижи, отбрана на децата от всякаква форма на корист, принуждение и употреба, битка с противообществените прояви на малолетни и малолетни и други.

Заседанието бе намерено от заместник-кмета Енчо Енчев, който е и ръководител на комисията.

Гост на срещата бе Румен Николаев, който показа информация за активността на самодейността " Заедно да спасим децата и Русе от дрогата “, чиито абстрактен създател е той. Журналистът насочи зов към членовете на комисията за осмисляне на казуса, който става все по-голям и по-сериозен съгласно статистиката. Целта на акцията, която няма външно финансиране и е напълно на доброволни начала, е публичното внимание да бъде непрекъснато привлечено към предварителната защита и битката с опиатите и по този метод да се сведе до най-малко използването на дрога измежду подрастващите.

Управителят на Кризисния център за непридружени деца –чужди жители и деца-бежанци в риск Рейхан Аблеким срещна комисията с особеностите и спецификата в работата със случаи на непридружени деца или разграничени от фамилията си деца чужденци, намиращи се на територията на община Русе и настанените в Кризисния център, в това число деца търсещи и/или получили интернационална или краткотрайна протекция.

Управителят на Дневен център за деца и младежи с увреждания " Мечо Пух “ Мария Йорданова показа презентация с положителни практики и описа за провокациите в тяхната работа.

От Сдружение " РАЛИЗ-БАЛИЗ “ показаха презентация на тематика " Социалната услуга като заинтригувана страна в процеса на ограничение риска и последствията от екранната взаимозависимост при децата с увреждания “.

Комисия за детето е основана според член 20 " а “ от Закона за протекция на детето с консултативни и координационни функционалности, в която вземат участие представители на общинската администрация, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, РУО, РЗИ, дирекция " Социално подкрепяне “, Местната комисия за битка против противообществените прояви на малолетните и малолетните, както и неправителствените организации с нестопанска цел, които реализират действия по протекция на детето.

Следващото съвещание на комисията ще се организира през месец април.

От Сдружение " РАЛИЗ-БАЛИЗ “ показаха презентация на тематика " Социалната услуга като заинтригувана страна в процеса на ограничение риска и последствията от екранната взаимозависимост при децата с увреждания “.

Комисия за детето е основана според член 20 " а “ от Закона за протекция на детето с консултативни и координационни функционалности, в която вземат участие представители на общинската администрация, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, РУО, РЗИ, дирекция " Социално подкрепяне “, Местната комисия за битка против противообществените прояви на малолетните и малолетните, както и неправителствените организации с нестопанска цел, които реализират действия по протекция на детето.

Следващото съвещание на комисията ще се организира през месец април.
Източник: ruse24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР