Интересна е историята на един от най-посещаваните и до ден

...
</TD
>Интересна е историята на един от най-посещаваните и до ден
Коментари Харесай

Какво не знаем за Четвъртък пазара и защо се нарича точно така

Интересна е историята на един от най-посещаваните и до ден сегашен пазари в Плводив - Четвъртък пазара. Във фейсбук групата пловдивчанка ни припомня за какво се назовава по този начин и каква е неговата история:

Четвъртък пазара е най-старото пазарище в Града под тепетата и има сведения, че е на повече от 350 години. 

Пазарът в предишното заемал огромна повърхност. През XVII век един от управители­те на Пловдив отгова­рял за реда на целия па­зар. Отделните видое артикули се продавали на строго избрани места, кантарите на търговците постоянно се про­верявали, а защитата била поверена на специ­ален отговорник.

По открита нез­найно от кой момент традиция пазарът при моста на Марица се провеждал единствено в четвъртък. Про­дажбата един-единствен път седмично била наложена от търговци­те. Защото с изключение на зелен­чуци, плодове и птици, по сергиите се предла­гали и всевъзможни други артикули. Селяни и занаят­чии от покрайнината про­давали надалеч по-евтино, в сравнение с търговците в дюкяните. Ако пазарът работел всеки ден, го­ляма част от собствени­ците и наемателите на магазини щели да фали­рат. Едва през 1923 година пловдивските общинари разрешили в града да има и втори  пазарен ден – понеделник.

След Освобождени­ето пазарът останал на остарялото си място. Сергиите се намирали тъкмо посред " автомагистралата " сред София и Цариград. Защото мостът бил единствен в града и през него прекосявало цялото придвижване. Макар че към момента нямало коли, а файтоните били най-бързото транспортно средство, произшествията зачестили. Чашата преляла на 24 юли 1893 година, когато една каруца прегазила дете сред сергиите. Три дни по-късно общинарите решили, че това повече не може да продължава. Така пазарът напуснал мястото, заемано от епохи и се трансферирал на днешния площад “Съединение ".

Това било най-калното място в Пловдив. Едва през 1901 година кметът Христо Танчев се заел да насипе трошляк и пя­сък, с цел да сътвори малко по-добри   условия   за продавачи и купувачи.

През 1925 година обаче било решено навръх това  място да се издигне монумент на Съединението, а част от сергиите били изместени пред днешния Дом на младоженците и близките улици. Няколко години по-късно пазарът бил върнат на площада.

През април 1955 година е наименуван " Пловдивски кооперативен пазар “. Масите му са 1400 на брой и е имало още сред 150-175 павилиона и дървени къщички. На самото пазарище имало и няколко кръчми, където постоянно с изключение на с цел да се нахранят, пловдивчани се събирали и с цел да бистрят политиката.

На 26 септември 1986 година Четвъртък пазар стартира да работи на днешното си място върху повърхност от 3342 кв. м.
Източник: plovdiv24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР