Столичният общински съвет прие четвърти пакет икономически мерки за облекчаване

Столичният общински съвет прие четвърти пакет икономически мерки за облекчаване ...

По-ниски общински наеми за ресторантьорите в София до 1 октомври

Столичният общински съвет прие четвърти пакет икономически мерки за облекчаване последствията от COVID-19, съобщиха от Българската асоциация на заведенията. Пакетът предвижда облекчения за наематели и ползватели на общински имоти. Той ще бъде активен от 1 юни до 1 октомври 2021 г. Ресторантьорите и Столична община водиха диалог за удължаване на мерките в подкрепа на бизнеса на територията на София. Новият пакет мерки включва: Пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем или обезщетение за ползване за наематели или ползватели по договори, сключени с кмета на СО, районни кметове и общински фирми, при условие, че са преустановили изцяло дейността си. Намаляване на дължимите обезщетения или наемни вноски за наематели или ползватели, които имат спад в оборота, като отстъпката е диференцирана - при спад в оборота над 50% в сравнение със същия период на 2019 г., отстъпката е 50%; при спад в оборота между 20% и 50% в сравнение със същия период на 2019 г., отстъпката е 20%. За занаятчии - фиксирана отстъпка от 50%. Фиксирана отстъпка от 20% по отношение на земеделските производители. 5️. Пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем за наемателите на обекти и имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси в случай че са преустановили дейността си. 6️. Фирмите, учредени преди 1 юни 2019 г., се ползват с фиксирана отстъпка от 20% 7️. 50% фиксирана отстъпка от таксата "тротоарно право" за разполагане на маси и столове за консумация на открито.

Източник: dnesplus.bg