След 3-дневни маратонски“ разговори председателството на Съвета и преговарящите на

...
След 3-дневни маратонски“ разговори председателството на Съвета и преговарящите на
Коментари Харесай

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха споразумение относно първите правила за ИИ в света

След 3-дневни „ маратонски “ диалози председателството на Съвета и договарящите на Европейския парламент реализираха краткотрайно съглашение по предлагането за хармонизирани правила за изкуствения разсъдък (ИИ), по този начин наречения закон за изкуствения разсъдък. Проектът на правилник има за цел да подсигурява, че системите с ИИ, пуснати на европейския пазар и употребявани в Европейски Съюз, са безвредни и зачитат главните права и полезностите на Европейски Съюз. Това удивително предложение също има за цел да подтиква вложенията и нововъведенията в ИИ в Европа. „ Това е историческо достижение и крайъгълен камък за бъдещето! Днешното съглашение дейно адресира световно предизвикателство в една бързо разрастваща се софтуерна среда в основна област за бъдещето на нашите общества и стопански системи. И в това начинание ние успяхме да поддържаме извънредно внимателен баланс: поощряване на нововъведенията и навлизането на изкуствения разсъдък в цяла Европа, като в същото време изцяло зачитаме главните права на нашите жители. ", разяснява Карме Артигас, испански държавен секретар по цифровизацията и изкуствения разсъдък Законът за ИИ е водеща законодателна самодейност с капацитет да насърчи създаването и внедряването на безвреден и благонадежден ИИ в единния пазар на Европейски Съюз, както от частни, по този начин и от обществени участници. Основната концепция е да се контролира изкуственият разсъдък въз основа на способността на последния да предизвиква щета на обществото, като се следва „ основан на риска “ метод: колкото по-висок е рискът, толкоз по-строги са разпоредбите. Като първо законодателно предложение от този тип в света, то може да сложи световен стандарт за контролиране на ИИ в други юрисдикции, по този начин, както това направи GDPR, като по този метод предизвиква европейския метод към софтуерното контролиране на международната сцена. „ Това е историческо достижение и голям крайъгълен камък към бъдещето! Днешното съглашение дейно адресира световно предизвикателство в една бързо разрастваща се софтуерна среда в основна област за бъдещето на нашите общества и стопански системи. И в това начинание ние успяхме да поддържаме извънредно внимателен баланс: поощряване на нововъведенията и навлизането на изкуствения разсъдък в цяла Европа, като в същото време изцяло зачитаме главните права на нашите жители. " Карме Артигас, испански държавен секретар по цифровизацията и изкуствения разсъдък Основната концепция на Законът за ИИ е да се контролира изкуственият разсъдък въз основа на способността на последния да предизвиква щета на обществото, като се следва „ основан на риска “ метод: колкото по-висок е рискът, толкоз по-строги са разпоредбите. Споразумението не разрешава манипулиране на когнитивното държание, нецелевото събиране на лицеви изображения от интернет или от охранителни камери, а също и системите за обществено оценяване или за биометрична категоризация за интервенция в политическите, религиозните, философските вярвания и убеждения, половата ориентировка и расовата принадлежност. Потребителите ще имат правото да подават недоволства и да получават подробни пояснения, до момента в който за нарушителите на наредбите ще има санкции от 7,5 милиона евро до 35 милиона евро. Очаква се новото законодателство да влезе в действие при започване на идната година, откакто двете страни го ратифицират публично. То ще стартира да се ползва две години по-късно.  
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg