Съдийската колегия прекрати процедурата за избор на председател на районния

...
Съдийската колегия прекрати процедурата за избор на председател на районния
Коментари Харесай

ВСС прекрати процедурата за избор на шеф на Районен съд-Пловдив

Съдийската гилдия приключи процедурата за избор на ръководител на районния съд в Пловдив във връзка с претендента, повдигнат от общото заседание. Причината – открито е съображение за недопустимост на кандидатурата, написа lex.bg.
Прочетете още
Става дума за зам.-шефката на РС-Пловдив Диляна Славова, която е номинация на общото заседание на съда.

Проблемът съгласно болшинството в Съдийската гилдия се състои в следното.

На 26 септември 2023 година Семеен кодекс афишира процедура за избор на ръководител на РС-Пловдив.

На 6 октомври се организира общото заседание на съда, на което е издигната кандидатурата на Диляна Славова за административен началник.

На 10 октомври решението на Семеен кодекс за старт на процедурата е обнародвано в Държавен вестник и оттогава стартира да тече 30-дневният период за отправяне на оферти.

На 31 октомври документи за присъединяване подава съдията от РС-Пловдив Божидар Кърпачев.

А на 7 ноември номинацията на Диляна Славова, с всички съпътстващи документи, в това число и нейното единодушие, е импортирана в Съдийската гилдия.

Спорът в Съдийската гилдия през днешния ден беше по въпроса дали може да се одобри за законно предлагането на общото заседание, което е издигнало Славова преди решението на кадровия орган да бъде обнародвано в Държавен вестник.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков съобщи, че съгласно него предлагането е неприемливо и процедурата във връзка с Славова би трябвало да бъде прекъсната, като тя ще има опция да апелира.

Атанаска Дишева застъпи противоположната теза. Действително общото заседание е извършено преди обнародването на решението на Семеен кодекс в Държавен вестник, само че е импортирано във Висш съдебен съвет по-късно. Според нея точно датата на внасяне на предлагането в колегията е значима.

„ Моето виждане е, че когато общото заседание за образуване на воля за предложение за административен началник е след решението на Съдийската гилдия, само че преди обнародването му в Държавен вестник, би могло предлагането да се одобри за възможно. Кадровият орган е формирал воля, която е обективирал в решение. Случаен е моментът, в който решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник, само че не е инцидентен моментът, в който е импортирано в Съдийската гилдия. В случая е след обявяване на решението “, съобщи Дишева.

Цветинка Пашкунова обаче също застъпи тезата, че процедурата би трябвало да бъде прекъсната и да се изчака произнасянето на Върховен административен съд при вероятно обжалване на решението. По думите ѝ в случай че в този момент се пристъпи към избор, има заплаха той да бъде миниран, тъй като неизбраният претендент може да апелира и съдът да анулира избора поради нарушена процедура. Пашкунова добави, че след произнасянето на Върховен административен съд колегията следва да продължи с този избор съгласно решението на съда – с единия или с двамата претенденти.

На сходна позиция беше и Вероника Имова. Тя уточни, че юридическият факт, който дава начало на процедурата, е оповестяването на решението на Семеен кодекс в Държавен вестник. По този метод, по думите на Имова, всички претенденти се слагат при равни условия. „ С обнародването на решението на съответния орган, се основава едно несъмнено събитие, от което стартира да тече едномесечният период за подаване на документи “, сподели Имова.

Според нея би трябвало да се отговори на въпроса дали оповестяването на процедурата за избор на административен началник в Държавен вестник следва да включва и всички останали процедурни дейности по издигането на кандидатури и следва ли това оповестяване в действителност да бъде начало на времето, в което всеки магистрат би могъл да упражни субективното си право да взе участие в такава процедура.

„ С оглед равното отнасяне на участниците в такава процедура и субектите, които биха могли да ги повдигнат, би следвало да се смята, че това е датата на обявяване в Държавен вестник точно с оглед предвидимост и слагане на равни условия пред претендентите. Издигането на кандидатура и подаване на документи следва да бъдат след обявяване в Държавен вестник на решението на органа “, уточни Вероника Имова.

Атанаска Дишева отговори, че всички претенденти са сложени при равни условия. Вероятно другият претендент е почнал подготовката на документи преди обнародването на решението ни в Държавен вестник, допусна тя. По думите ѝ евентуално съдиите към този момент ще би трябвало да преценяват и датите в заповедите на административните ръководители, с които се привикват общите събрания. Дишева съобщи, че в случай че процедурата бъде прекъсната във връзка с Диляна Славова, колегията ще би трябвало да приключи цялата заради основни процесуални нарушавания по нейното осъществяване.

„ Спорът е напълно юридически. Каквото и решение да вземем, има правосъден надзор. Или сме прави, или не сме. Съдът ще каже. Като кажем, че е възможно общото заседание да се прави по-рано, ще кажем ли докога е възможно да се прави. В случая са пет дни, само че може да е и една година. Тогава щяхме ли да приемем това предложение? “, попита на собствен ред шефът на Върховен административен съд.

Въпреки някои възражения, Олга Керелска съобщи, че ще поддържа прекратяването процедурата с оглед изчистване на подозренията и с цел да не се основават учредения за обжалване на последващия избор, в случай че има подобен.

Така с 9 гласа „ за “ и трима „ срещу “ (Дишева, Боян Новански и Драгомир Кояджиков) колегията приключи процедурата във връзка с Диляна Славова и отсрочи за 18 юни избора на началник на РС-Пловдив. Решението може да се апелира в 14-дневен период пред Върховен административен съд.

Снимка: Lex.bg
Източник: trafficnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР