С официално писмо Национална мрежа за децата иска среща с

...
С официално писмо Национална мрежа за децата иска среща с
Коментари Харесай

Заради пореден отвод на съдия по делото за Даниел Хъл НМД иска спешна среща с Министерство на правосъдието

С публично писмо Национална мрежа за децата желае среща с Министерството на правораздаването и Висшия правосъден съвет по отношение на следващия отказ на арбитър по делото против британския жител Даниел Хъл, упрекнат в полово принуждение и корист с 14 деца от кв. Надежда в гр. Сливен. Постоянните отводи на съдии е отвод от достъп до правораздаване в нарушаване на правата на децата жертви на редовно блудничество, ведно с заплаха от нови похищения.

С особена паника НМД за следващ път обръща внимание, че в продължение на цяла година всички съдии по наказателно право от районен съд – гр. Сливен се водиха по НОХД № 487 / 2023 година, като в това число на 20 март 2024 година, арбитър Никола Маринов направи отказ без съществуването на всевъзможен състоятелен аргумент. След това делото бе разпределено на арбитър от гражданската гилдия на съда, като през вчерашния ден, 11 юни 2024 година, след следващите пропилени месеци на празна висящност на производството, в хода на следващо разпоредително съвещание, съдията по цивилен каузи, разглеждащ делото, също направи отказ.

Непрестанните отводи по делото против Даниел Хъл основават оневинен риск от преустановяване на процеса, повторна виктимизация на децата жертви, продължение на похищенията против деца в кв. Надежда, загуба на доверие в системите на правораздаване и протекция, както и в правовата страна. Затова НМД изисква незабавна среща, бързи деяние и писмен отговор дали е осъществена инспекция за годни учредения за отводите на съдиите, какви дейности са подхванати, в случай че става дума за нестимулиран отказ и по какъв начин ще се обезпечи продължаването на наказателното произвеждане от тук нататък.

Национална мрежа за децата, Мрежата за правна помощ на НМД и Фондация „ За Надежда “ – гр. Сливен желаят от Министерство на правораздаването и Висшия правосъден съвет насрочването на среща, на която казусът да бъде разискван и да бъдат поети задължения от институциите, с които да се подсигуряват процесуалните права на 14-те деца жертви.

Ето и цялостният текст на Официалното писмо:
Източник: moreto.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР