Регионална здравна инспекция - Добрич ще продължи да осъществява регулярен

...
Регионална здравна инспекция - Добрич ще продължи да осъществява регулярен
Коментари Харесай

Резултатите са в норма: Отпада ограничението за къпане в морето край Кранево и Албена

Регионална здравна ревизия - Добрич ще продължи да реализира регулярен мониторинг в сходство с условията
Показателите на водите за къпане в зоните " Албена ", " Кранево-централен " и " Кранево-юг ", в това число и от региона на повредата, към този момент са в норма и къпането в морето е разрешено. Това оповестяват от Регионалната здравна ревизия - Добрич (РЗИ), базирайки се на резултатите от взетите на 23 юни, неделя, проби от морската вода.

От там допълват, че пробите подхождат по микробиологичните индикатори " чревни ентерококи " и " ешерихия коли " с условията на Наредба №5 от 30 май 2008 година за ръководство на качеството на водите за къпане, прибавя Българска телеграфна агенция.

Регионална здравна ревизия - Добрич ще продължи да реализира регулярен мониторинг в сходство с условията, като навреме ще осведоми обществеността за откритите резултати, които се разгласяват на интернет страницата на РЗИ-Добрич, в раздел " Контрол морски води ".

Аварията породи в прибоя на плажа " Кранево - централен ". Служители на " Водоснабдяване и канализация - Добрич " АД (ВиК - Добрич) подадоха сигнал в Регионална ревизия по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна, че е нарушена целостта на водопровод в прибойната зона на плажа.

Тръбопроводът е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ " Албена " в Черно море. Колекторът е построен от етернитови тръби. Нарушаването на целостта на заустващия колектор е на към три метра във вътрешността в Черно море на дълбочина към 0,6 метра, като колекторът е ситуиран под 10-сантиметров пласт пясък.

На място на повредата в съботния ден бяха служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров, шефът на Басейнова дирекция " Черноморски регион " Явор Димитров и чиновници на Регионална инспекция за опазване на околната среда - Варна, които взеха проби от морската вода, като те бяха в норма.

РЗИ - Добрич извърши пробонабиране на 21 юни, като резултатите излязоха на 23 юни. В тях бе посочено, че пробите на морската вода на плажове " Албена " и " Кранево - Юг " дават отговор на здравните условия, а в пробите от региона на повредата на колектора за пречистени води на плаж " Кранево - Централен " се открива съществуване на " чревни ентерококи " и " ешерихия коли ", като резултатите евентуално са повлияни от зародилата спешна обстановка в региона на заустване на пречистените отпадни води от Пречиствателна станция за отпадни води " Албена ".
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР