Референтният показател за световните цени на хранителните стоки се повиши

...
Референтният показател за световните цени на хранителните стоки се повиши
Коментари Харесай

Световните цени на храните се повишиха

Референтният индикатор за международните цени на питателните артикули се увеличи за трети следващ месец през май, защото по-високите цени на зърнените култури и млечните артикули надвишиха понижението на котировките на захарта и растителните масла, заяви Организацията по издръжка и земеделие на Организация на обединените нации (ФАО).

Индексът на цените на храните на ФАО, който наблюдава месечните промени в интернационалните цени на набор от международно търгувани хранителни артикули, доближи приблизително 120,4 пункта през май, което е с 0,9 на 100 повече от ревизираното равнище през април. Това е с 3,4 на 100 по-ниско от равнището по отношение на същия месец преди година и с 24,9 % под върха през март 2022 година

По-скъпи ли са зеленчуците от предходната година

Индексът на цените на зърнените култури се увеличи с 6,3 на 100 по отношение на април, заздравен от покачващите се световни експортни цени на пшеницата. Ръстът отразява също възходящите опасения по отношение на неподходящите условия, които лимитират добивите на реколтите през 2024 година в главните индустриални региони, в това число елементи от Северна Америка, Европа и Черноморския район. Експортните цени на царевицата също се покачиха през май, тласнати нагоре от индустриалните опасения както в Аржентина, заради заболяването Spiroplasma (известна също като болест на царевицата), по този начин и в Бразилия, заради неподходящото време. Към това се прибавят и страничните резултати от пазарите на пшеница и лимитираната комерсиална активност в Украйна. Индексът на цените на ориза се увеличи с 1,3 % през май.

 istock istock
Индексът на цените на млечните артикули се увеличи с 1,8 на 100 по отношение на април, подсилен от увеличеното търсене от секторите на търговията на дребно и питателните услуги преди летните ваканции, както и пазарните упования, че производството на мляко в Западна Европа може да падне под историческите равнища. Подновеният импорт на спот доставки от някои страни в Близкия изток и Северна Африка също увеличи цените на млечните артикули.

Индексът на цените на захарта в това време се намали със 7,5 на 100 по отношение на април, основно под напън от положителното начало на новия сезон на реколтата в Бразилия. По-ниските интернационалните цени на суровия нефт също оказаха напън върху цените на захарта, като понижиха търсенето.

Кои са най-скъпите храни в света

Индексът на цените на растителното масло се намали с 2,4 % по отношение на април. По-ниските котировки на палмово масло, дължащи се на сезонни нараствания на производството и продължаващото едва международно търсене, повече от компенсират по-високите цени на соевото олио, дължащи се на възходящото търсене от бранша на биогоривата, и по-твърдите цени на рапичното и слънчогледовото олио, дължащи се основно на намаляващите експортни наличия в Черноморския район.

Индексът на цените на месото се намали нищожно, с 0,2 %, защото интернационалните цени на птиче и говеждо месо се намалиха, до момента в който тези на свинско и овче месо се покачиха.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР