Промени в начина на определяне на цената на водата предвижда

...
Промени в начина на определяне на цената на водата предвижда
Коментари Харесай

Смятат цената на водата по нов начин! Ще има ли нова финансова тежест за битовите потребители?

Промени в метода на установяване на цената на водата планува нов Закон за водоснабдяването и канализацията, качен за публично разискване. Той е създаден въз основа на законопроекта, направен през септември 2022 година от работна група, образувана със заповед на министъра на районното развиване и благоустройството.

Законопроектът планува ръководството на ВиК бранша да става на правилото една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор. За задачата се оферират 28 обособени територии, които съответстват с административните области, като за всяка от тях ръководството се реализира от асоциация по ВиК, а обезпечаването на дейностите и услугите е посредством възлагането им на ВиК оператор.

В случаите, в които такова обединяване следва, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за ръководство на асоциацията и правата на ръководство ще се упражняват посредством решенията на асоциацията.

Регулирането на ВиК услугите ще се реализира от Комисията за контролиране на ВиК услугите, която ще се избира и регистрира пред Народното събрание.

Определя се редът, по който ще се реализира регулирането на качеството на ВиК услугите и на цените им. Конкретиката и по двете занапред ще се създава в наредби, които би трябвало да одобри Министерският съвет. Записано е обаче, че ВиК операторите би трябвало да създават бизнес проекти за период от 5 години, които комисията ще утвърждава.

Цената на водата пък ще се дефинира от два съставния елемент – такса достъп до услугите по типове, която ще е непрекъсната, и изменчив съставен елемент – цена на куб.м потребени количества.

Основните способи, по които ще се реализира регулирането на цените, са " Норма на възвращаемост на капитала “ ( " разноски плюс “) или " Горна граница на цени “ или " Горна граница на доходи “.

По време на регулаторния интервал цените могат да се променят при съществуване на условия, чието настъпване не е било допустимо да се планува при одобряването на цените, написа още в законопроекта.

Регламентирано е комисията да дефинира обществена търпимост на цената на водата за съответната административна област въз основата на минимално месечно ползване на вода за питейно-битови цели и медианния приход на разположение от домакинство по данни на Националния статистически институт на годишна база за съответния район.

 

Според мнение на институцията на Омбудсмана обаче със законопроекта се вкарва нова финансова тежест за битовите консуматори - цена за достъп, която ще се заплаща без значение от използването или не на услугата.
Източник: varna24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР