Предлаганата от правителството Държавна петролна компания (ДПК) няма да е

Предлаганата от правителството Държавна петролна компания (ДПК) няма да е ...

Държавната петролна компания ще е шапка на търговски фирми.


Предлаганата от правителството "Държавна петролна компания" (ДПК) няма да е търговско дружество, а държавно предприятие, което ще работи без печалба и ще получава трансфери от бюджета. То обаче ще може да създава търговски фирми за управление на бензиностанциите и на петролните бази, които ще получи от Държавния резерв чрез споразумение. ДПК няма да може да се приватизира и срещу него няма да може да се откриват производства за несъстоятелност., не е посочена обаче изрична подобна защита и за дружествата му за търговията и съхранението на горива.

Това предвижда внесеният в четвъртък от кабинета в парламента проект на промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Тестовете са разпределени за разглеждане в икономическата, енергийната, бюджетната и за борба с контрабандата комисии.

В тях е записано изрично, че предприятието няма да формира и разпределя печалба, а основната му дейност ще е създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви от бензин и дизел, както и тяхното застраховане, и ще управлява петролни бази. Покупките на горива за запасите ще става с обществени поръчки през стоковите борси.

ДПК ще получи с решение на Министерския съвет държавно имущество – вероятно сграда за офис и досегашните петролни бази на Държавния резерв.

Източник: mediapool.bg