Подобно на темата за промените в климата и политиките за

Подобно на темата за промените в климата и политиките за ...

Шоково превключване заради Covid-19 и политиките за промени в климата.


Подобно на темата за промените в климата и политиките за реагиране на тези промениq пандемията с коронавируса ни изправя пред огромни предизвикателства от различен характер.

В тази ситуация, с оглед намаляване на отрицателните последствия за хората и икономиката, се вземат спешни решения и се предприемат действия в практически всички сфери на живота. Те са предимно силно ограничителни и до степен на шоково превключване спрямо досегашните условия.

Изоставен беше моделът "бизнес както досега" (business as usual) и са предприети мерки, които значително се отразяват на начина на живот, производство и потребление.

Концепцията "бизнес както досега"

Концепцията "бизнес както досега" е въведена преди 30-тина години в международните документи за политиките и действията за реагиране на промени в климата. Тя идва от климатичните модели, с помощта на които се изследва какви ще са последствията за климата характеризирани най-общо от средната глобална температура, при различни допускания (сценарии) за икономическо развитие в света.

Източник: mediapool.bg