По проекта до момента е извършено залесяване на 1027,6 дка,

...
По проекта до момента е извършено залесяване на 1027,6 дка,
Коментари Харесай

Над 1000 декара залесяване е извършено по ОПОС в ЮИДП

По плана досега е осъществено залесяване на 1027,6 дка, от които 976,6 дка с дребноразмерни фиданки с открита коренова система от локални широколистни типове, 40 дка с черна топола и 11 дка с контейнерни фиданки от черен бор, разпределени както следва: ДГС Айтос - 120 дка, ДГС Карнобат - 20 дка, ДГС Тича - 89 дка, ДГС Елхово - 310 дка, ДГС Звездец - 9 дка, ДГС Котел - 25,6 дка, ДГС Маджарово - 80 дка, ДГС М. Търново - 25 дка, ДГС Мъглиж - 40 дка с черна топола, ДГС Нова Загора - 45 дка, ДГС Сливен - 30 дка, ДГС Кипилово - 18 дка, ДГС Твърдица - 11 дка с контейнерни фиданки от черен бор, ДГС Царево - 5 дка, ДЛС Тунджа - 200 дка.

 

Част от териториите за залесяване по плана са в рамките  на предпазени територии от Натура 2000, измежду които Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар планина, „ Дервенски възвишения “, „ Екокоридор Камчия-Емине “, „ Свети Илийски възвишения “, „ Бакаджиците “, Странджа, Родопи Източни, Централен балкан - буфер и други Чрез плана ще се усъвършенства природозащитното положение на горски естествени местообитания и ще се спомогне за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишение акомодацията и устойчивостта на горските екосистеми към измененията в климата и повишение капацитета им за асимилиране на излъчвания на парникови газове.
Източник: frognews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg