Планирате ли да си купите къща? Не сте сигурни какво ...

Планирате ли да си купите къща? Не сте сигурни какво

Нещата, за които да внимаваме преди да си закупим жилище

Планирате ли да си купите къща? Не сте сигурни какво да търсите, когато купувате жилище? Вижте нашата публикация! Съветваме какво е от значение!

Всеки, който мечтае за дом, е изправен пред главния казус – да построи или купи? Отговорът на този казус никога не е явен, тъй че си коства да се обмислят всички плюсове и минуси. 

Купуването на къща е свързано с инвестиция на големи финансови запаси. Така че това е огромно решаване, нормално за доста години, а от време на време даже и за цялостен живот. За да не съжалявате за покупката на избрания парцел и да гарантирате, че потреблението му ще бъде безпроблемно, е от значение деликатно да проверите няколко съществени казуса.

Купуване на жилище

Ако решим да купим къща, основният казус е нейното местонахождение. При закупуване на къща от строителен бизнесмен, ние търсим апартамент, ситуиран на място, което ще отговори на нашите упования.

Размер на парцела 

Ако сами строим къща и търсим имот за такава инвестиция, би трябвало да вземем поради, че формата и размерите на имота ще дефинират постройката, която ще можем да построим върху него. Когато закупуваме готово построена къща, ние нямаме никакво въздействие върху нея, тъй като предприемачът постоянно се пробва да употребява земята в сходство с указанията на проекта за устройство на територията или решаването за зониране.

Тези съставни елементи въздействат върху стойността на парцела, тъй че са директно свързани с бюджета, с който разполагаме. Когато избирате парцел, си коства да обърнете внимание на времето за пътешестване до работа и съществуването на нужната инфраструктура, като магазини, учебни заведения или аптеки. Трябва също да проверите проекта за устройство на територията. Можем да разберем наистина ли в региона има да вземем за пример градеж на многолюден път или голям хипермаркет. Нещо повече-самата подредба на прилежащите имоти може да ни каже доста за това по какъв начин ще наподобява кварталът в бъдеще.

Строителна технология

Инвеститорите са изправени пред избора на технология за строителство на къщи. Избират сред дървена, керамична, тухлена или друга къща, коя ще бъде най-положителната. От друга страна, разработчиците нормално построяват обичайна и най-постоянно употребявана технология.

Тип отопление

В ерата на повишение на осведомеността за енергийните източници и поощряване на екологията и спестяванията доста хора обръщат внимание на метода, по който постройката ни се снабдява с топлота. Очевидно е, че когато купуваме къща  по стандарт, няма да можем сами да избираме. От друга страна, хората, които сами възнамеряват строителството, прекарват доста време в избора на верния тип гориво. Те ревизират разноските, които ще направят в бъдеще, дружно с капиталовите разноски. Само след разбор на позицията те правят верния избор.

Допълнителни системи 

Тази точка е свързана с горната. Независимите вложители би трябвало в допълнение да помислят за потреблението и инсталирането, да вземем за пример на системи за наново потребление на топлота от вентилацията, потреблението на  термопомпа, която също се избира според от изискванията на земята и размера на имота и потреблението на слънчеви колектори за икономисване на отопление на битова вода. 

Има и от ден на ден казуси по отношение на фотоволтаичните съоръжения, произвеждащи електричество.

Източник: actualno.com