Опитахме се да създадем една визия как ще изглежда транспорта

...
Опитахме се да създадем една визия как ще изглежда транспорта
Коментари Харесай

БПГА с визия до 2045 г. за устойчива мобилност в транспортния сектор

„ Опитахме се да създадем една визия по какъв начин ще наподобява превоза през идващите 10 години предвид на това, че на всички е ясно, че енергийния преход в превоза би трябвало да се случи по един или различен метод. Дали това ще бъде под въздействие на законодателството от Брюксел, дали ще е по екологични аргументи, само че би трябвало да се случи. За страдание установяваме, че страната не възприема този бранш предпочитано “, това разяснява на конференция ръководителят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев.  Той се базира на неналичието на транспортния бранш, както в енергийната тактика, по този начин и в Интегрирания проект енергетика и климат. Това е и главният претекст, амбицирал специалистите от БПГА да разработят визия по какъв начин тъкмо да се случи енергийния преход в превоза, тъй че да бъде обезпечена устойчива подвижност, без съществуването, на която могат да зародят големи проблеми. „ Няма никаква концепция и визия, какво ще се случва в превоза “, сподели Бенчев, като подсети, че този бранш е голям потребител на сила от една страна и от друга – той към този момент е част от енергийната политика на всяка една страна от Европейски Съюз. Просто такива са условията и такава е методиката за пресмятане на силата във всяка една страна, добави той. Няколко са параметрите, заложени във визията на БПГА, като главният е, че преходът би трябвало да се случи свястно и на добра социално-икономическа цена, с цел да е сполучлив. Както се изрази ръководителят на БПГА, „ В противоположен случай, нещата ще се случат, както с въглищните централи в страната. Ако не вземем ограничения в този момент, след няколко години ще стане извънредно мъчно, извънредно комплицирано и извънредно скъпо за потребителите “. „ Принципите, на които стъпва тактиката касаят въпроса какви горива ще се създават, по какъв начин и къде ще се създават, кой ще ги създава и доставя, диверсификацията на източниците на енергийни артикули, което е изключително значимо поради обстановката вследствие на войната в Украйна, т.е. възбраната  за съветски петрол, проблемите с доставките, които ще има при доставки през Босфора “, изясни Светослав Бенчев. Документът касае също и въпросът с  преходните горива и какви ще бъдат те, „ защото не можем да минем изцяло и внезапно нито на електрически автомобили, нито на биогорива “, което се отнася изключително за тежко транспортната техника.   Той обърна внимание и на енергийната успеваемост в превоза. „ Слушаме за това по какъв начин се санират и ще се санират здания, само че никой не споделя какво ще се случи в превоза. А превоза е секторът с максимален интензитет, освен в България, само че и в Европейски Съюз “, подсети той. „ Това се отнася и за декарбонизацията в превоза – по какъв начин ще се случи и с какви горива:  пропан-бутан, полутечен нефтен газ, полутечен природен газ, електричество?  Електрификация на горивата значи, че към тези горива, които са на пазара би трябвало да се включат нови.  Най-важно е да има баланс сред цена, качество и налични количества, тъй като някои от горивата, които назоваваме различни са толкоз скъпи, че даже не могат да се приложат на територията на страната “, подсети той. По думите му не на последно място е и електрификация на превоза. Липсата на визия на страната, какво следва да се случи  личи даже и в показаната енергийната тактика на министерство на енергетиката, в която  дори не е включена възможната консумация на електрическа енергия, която електрическите автомобили ще употребяват през идващите години. „ Направихме една елементарна сметка, че в случай че даже единствено половината от моторните транспортни средства преминат на електрическа енергия, това значи два нови нуклеарни реактора  - 2 ГВт, само че те даже не са включени в това пресмятане (стратегията на енергийното министерство б.р.) “, подсети той. Времевите  параметри на показаната от БПГА визия са „ жестоко “ разграничени на три интервала – от тази и идната година до 2035 година, за времето 2035 – 2045 и след 2045 година, за което, както се изрази Светослав Бенчев „ може единствено да се гадае “, защото някои от технологиите, изключително при тежката товарна техника като водород и акумулатори са към момента в стадий на развиване. „ Политиките, които би трябвало да се следват са свързани със опазване само че производството на  горива в страната. Това е от извънредно значение, тъй като рафинерията е българска. Тя ни зарежда и ще продължи да ни зарежда с горива, само че ще би трябвало да се модернизира и да стартира да създава нови типове горива – реализиране на копроцесинг (смесване на стандартни с биогорива) в производството, насърчаване на опция за рециклируеми горива, т.е. от използвани масла и прочие Всичко това приказва за превръщането на рафинерията в един нефтохимически комплекс, което дава опция за съществуване на тези горива на територията на страната “, уточни ръководителят на БПГА. По отношение на биогоривата, мнението на специалистите от асоциацията е за стимулиране на актуалните и бъдещи производителите, тъй че да правят активността си на територията на страната. За това обаче са нужни и законодателни ограничения. Това се отнася и за производството на територията на страната на устойчиви самолетни горива, което също ще има потребност от законодателна помощ, а даже и финансови тласъци. „ За да се случи това нещо, а ние би трябвало да сме едни от водачите в Европа, тъй като имаме опция и мощностите, които могат да реализират това, само че нямаме законодателна рамка “, уточни Бенчев. Визията натъртва и на плана, за който се приказва към този момент задоволително дълго - построяването на тръбопровода Александруполис-Бургас, през който „ ще би трябвало да се обезпечи съществуването на петрол на територията на страната, с цел да може да се заобиколи Босфора и да има опция във всеки един миг рафинерията да бъде обезпечена “. Според БПГА, към този нефтопровод би трябвало да има и продуктопровод, по който да доближават в началото нефтопродукти на територията на България, а след това и неконвенционални биогорива и други течни горива, които също да са част от пазара и конкуренцията в страната. Осъществяване на транспортна съгласуваност със прилежащите страни е измежду главните условия, залегнали във визията, защото посредством нея се подсигурява сигурността на страната. „ Ако нещо се случи ние няма да можем да осигурим страната си, защото нямаме подобаващи ж.п.връзки с Гърция, имаме единствено два моста с Румъния. Така че би трябвало да се върви към основаване на съгласуваност със прилежащите страни и благоприятни условия за по-сериозен импорт, които по-късно да се употребяват и за различните горива, съобщи Светослав Бенчев. От тази позиция, от извънредно значение е „ създаване на нужната инфраструктура за електрификация в превоза, тъй че електричеството да стигне до автомагистралите. „ Правителството би трябвало да стартира да влага в построяването на такава инфраструктура, а първоначално би трябвало да бъдат отстранени всички административни режими, които в този момент пречат. Държавата би трябвало да подтиква построяването на ВЕИ мощности към тези зарядни станции в бъдеще, с цел да може в последна сметка този превоз да бъде в действителност зелен и силата, която се влага в електрическите автомобили да бъде зелена – създадена на място, а не превозена, не да е от ТЕЦ-ове, тъй че да може да се каже, че електромобилността е в действителност чиста “, добави ръководителят на асоциацията. Не по-малко е смисъла преходът в превоза да е обществено търпим. „ Ако ние нямаме временен интервал в превоза от най-малко 10 години, през които да може да го декарбонизираме, да вземем за пример през пропан-бутан, през полутечен природен газ и HVO биогориво, цените в България ще тръгнат доста злокобно нагоре. Затова би трябвало да има интервал, в който да се подтиква по-чистата подвижност. И то стимулиране освен на думи, а посредством ограничения. Например, данъчни тласъци при прекосяване от бензин към пропан-бутан, рециклируеми горива,  паркиране в зелените зони гратис или на по-ниска цена, тъй че  хората да преминат към тези по-чисти горива през идващите 10 години. Давам си сметка, че това в действителност са също фосилни горива, въпреки и с по-малко излъчвания, само че ние не може да създадем по различен метод енергийния преход през идващите 10 години.  Това се отнася най-много за уязвимите групи от популацията, тъй като съществува риск от ограничение на подвижността и усложнения “, разяснява Светослав Бенчев. Освен това по думите му, през идващите 10 години не би трябвало да се усилват акцизните ставки. Той подсети, че в Брюксел има инструкция, която към момента не е получила утвърждението на страните-членки, само че би довела до сериозен скок в цените на горивата. Така да вземем за пример, цената за краен консуматор при бензина би се нараснала с 10 до 16 ст. на литър, а на пропан-бутана – с 30 ст. на литър. При това следва и предизвикването във връзка с търговията с излъчвания в превоза, която би трябвало да се случи от 2030 година Ако към се добави и покачването, при приемането на директивата за акцизните ставки за горивата в превоза, то тогава обстановката ще стане сериозна, предизвести ръководителят на асоциацията. БПГА засяга и нуждата от основаване на Фонд за енергийна успеваемост в превоза, който да стартира да работи от тази година или идната. „ След една година това към този момент  няма да е допустимо и в случай че страната не сътвори Фонд, в който да се внасят средства, то разликите ще са големи “, сподели Бенчев.  По думите му, за  да може да се случи енергийния преход би трябвало да има подкрепяне и на преходните горива. Това значи, че за бигоривата ще е належащо понижаване на ставките от страна на страната и облекчени административни процедури. Необходимо е също по този начин подкрепяне на електромобилността. Целите за развиване на устойчивата подвижност в превоза изискват устойчиво законодателство, поощряване на нововъведенията и лесна за използване нормативна база, както и конкурентни цени за доставка, безапелационен бе ръководителят на Българската петролна и газова асоциация Електрификацията не е единственото решение за декарбонизацията в превоза, разяснява от своя страна Венелин Маринов от БПГА. Той показа напредъка по другите биогорива в бранша в интернационален мащаб, в това число и тези от ново потомство с хващане на СО2 от въздуха и производството им благодарение на зелен водород. По думите на Маринов сегашната рафинерия в Бургас би трябвало да стане „ рафинерия на бъдещето “. „ Това значи построяването й като енергиен център, обвързван с индустриална мрежа, която ще би трябвало да работи със наследник или зелен водород “. Представителят на БПГА Мая Благоева от своя страна се спря на преходните горива като пропан-бутана, а в бъдеще и прекосяване към bioLPG, с капацитет за понижаване на СО2. Като претекст за този вид гориво Благоева уточни всеобщото му. 40 % в света употребяват пропан-бутана като тип гориво за колите си. В света колите употребяващи този вид гориво са 27 милиона, изясни Благоева. Позовавайки се на лесното преустрояване на горивната база към по-евтиното и с по-малко излъчвания гориво, тя уточни, че това е опция за потреблението на LPG в превоза в преходния интервал. Но дружно с другите браншове ползвателите на пропан-бутан в света са 200 милиона души, подсети тя. Газовите горива ще продължат да са опция, безапелационна бе Благоева, базирайки се точно  на обществената търпимост. Пълният текст на Визията на БПГА за развиване на устойчивата подвижност в транспортния бранш може да прочетете в прикачения документ
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР