Няма установено закононарушение при провеждането на референдума за отделянето на

Няма установено закононарушение при провеждането на референдума за отделянето на ...

Няма закононарушения при референдума за ОбзорНяма установено закононарушение при провеждането на референдума за отделянето на Обзор и още 6 селища от Община Несебър. Областната управа в Бургас вече е изпратила преписката от общественото допитване в Министерския съвет. В Административния съд в Бургас също няма постъпили жалби. 

Към преписката изпратена в Министерския съвет, Областната управа в Бургас е приложила и отвореното писмо на жителите на село Баня, които са против отделянето им от община Несебър. Това заяви областният управител на Бургас Вълчо Чолаков: 

"От наша страна забележки по законосъобразното провеждане на референдума няма. Доокомплектовали сме преписката. В последния момент даже пристигна едно отворено писмо от жителите на село Баня, което сме го добавили към преписката. Преписката вече е входирана в Министерски съвет-София".

Кога, как и дали ще бъде създадена нова община с център Обзор трябва да реши Министерския съвет, уточнява Вълчо Чолаков: 

"Преписката се изпраща за становище до регионалния министър, който връща към Министерски съвет своето становище и съответно Министерски съвет вече преценява всички факти и обстоятелства и взема решение дали да удовлетвори искането или съответно да отхвърли това искане".

В Закона не е предвиден срок, в който Министерския съвет да вземе решение.

Източник: bnr.bg